miraslava_yasıbaş (2)

10.06.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 330 KERÄ BAKILMIŞ

Miroslava YASIBAŞ, Romıniyada enseyip, enseyişini Kongaza baaşladı

Hederlez ayın 28-30 günnerindä Rominiyanın Konstanța kasabasında olan “Stelele aur” (“Altın yıldızlar”) tanțlar festivalindä 7 yaşındakı gagauzka Miroslava YASIBAŞ, kendi büülü tanț etmesinnän hepsini büüleyip, en üüsek eri aldı.

Miroslava YASIBAŞ Kişinevdan “Bravisimo” ansamblisindä dört yaşından beeri pay alêr hem modern hem da djaz (jazz) modern stilindä tanț eder. O üserä dä, Romıniya festivalindä Moldovadan “Bravisimo” ansamblisini temsil ederäk, bu stildä anılmış kemençeciykanın Vanessa-Maenin (Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson) “Storm” kompozițiyasına tanț etti.

Körpä oyuncuykanın anasının, Nataliya YASIBAŞın, açıklamasına görä, Miroslava aftada altı gün ikişär saat tanțları üürener hem, nicä annaşıldı, bu iş artık oldu diil salt onun havezi, ama yaşamasının bir payı da.

Miroslava YASIBAŞın aylesi Kişinevda yaşêêr, ama Miroslava ana tarafından, Kongaz küüyündän, kopmêêr hem kendisinin gagauzka olduunu hodulluklan söleer. Onuştan da Romıniyada bu enseyişini Kongaza baaşladı.

“Açan bän enseerim da öter Moldovanın Gimnası – büük hodulluk içimi doldurêr. Bobam herkerä deer, ani sölärkenä, ki bän Moldova Respublikasını temsil ederim, urgulayım, ani kendim Gagauziyadan duumalıyım”. Pek hodullanêrım, ani gagauzkayım hem bu enseyişimi ana küüyümä, Kongaza, baaşlêêrım” – söleer Miroslava YASIBAŞ.

Miroslava YASIBAŞın horeografı oldu Snejana APOSTOL, bildirer gagauzinfo.md.
miraslava_yasıbaş (1)
miraslava_yasıbaş (3)

Anaktar sözlär : , , , , ,

BİR CUVAP YAZIN