gavrilita_

12.02.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 402 KERÄ BAKILMIŞ

“Moldova Pravitelstvosu – Moldova Parlamentı” birinci perdä esap 0:101!

Dün Moldova Parlamentında lääzımdılar kabul etsinnär yada kabul etmesinnär Moldova Prezidentı Maya SANDU tarafından teklif edilän eni Pravitelstvoyu. Ama ne oldu parlamentta dün girecek herbir istoriya, parlamentarlık hem zakonculuk kiyatlarına.

Parlamenta kendi kabinetinnän gelän Premyer-ministrulaa kandidat Natalya GAVRİLİȚA, tribunaya çıkıp, açıkladı, ani onnar geldilär ki onnar için oy verilmesin!

Taa ötää Moldova Parlametnında olan tragikomediyanın yanıda Şekspir, Molyer, Rasin dinnenerlär. Son sonunda “Pravitelstvoyu kabletmäk” spektaklisinin birinci perdesi bitti 0:101 esaplan – kandidatlara hiç biri bir da oy vermedi: ne onnarın partiyalarından deputatlar, ne da kalanı. Bakalım spektaklinin ikinсi perdä neylän bitecek.

Sanamayın, ani bu oldu Moldova Prezidentın Maya SANDUnun taratması – o bunu da beklärdi, çünkü açıktan söleer, ani Moldovada eni Parlament seçimneri lääzım olsun. Da, bakmadaan ona, ani bu arada Soțialistlar, kendi kafadarlarınnan “Şor” partiyasınnan hem iki baamsız deputatlan, ortaya çıkardılar Premyer-ministrulaa başka bir kandidatını – Mariana DURLEŞTÄNUyu, Moldova Prezidentı kendi insanını, Natalya GAVRİLİȚAyı, tekrar Premyer-ministru kandidat koydu.

Foto: NewsMaker

BİR CUVAP YAZIN