avdarma_strelet

20.08.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1243 KERÄ BAKILMIŞ

Moldova Premyer-ministrusu Avdarmadaydı

Harman ayın 19-da, Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümünü kutlama toplantısından sora, Moldova Premyer-ministrusu Valeriy STRELEŢ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV avtonomiyanın Avdarma küüyünä yollandılar.

Burada Canabilerini tuz-ekmeklän karşladı küüyün primarı İvan KASIM, nedän sora da tanıştırdı onnarı küüyün primariyasının eni binasınnan.

Binayı musaafirlär beendilär. Premyer-ministru Valeriy STRELEŢ açıkladı, ani primariyanın toplantı salonu Moldova Pravitelstvosunun toplantı salonuna benzer. O üzerä burada pravitelstvonun toplantısınu yapmaa pek uygun. “Ama ilktän, – dedi Valeriy STRELEŢ, – biz küüyä gelän yolun remontundan başlayacez”. (Neettä var yolu taa Kiriyet küüyünädän yapmaa – nışan “AS“).

Sora musaafirlär küüyün muzeyinä uuradılar. Muzeyin direktoru Todur MARİNOGLU söledi, ani nogay soyları kurmuşlar Avdarma küüyünü 1563-cü yılda. Bundan kaarä musaafirlerä aannadıldı muzeyin eksponatları için.

Muzey kompleksında Valeriy STRELEŢ koydu çiçek aaçlaa kurban olan avdarmalıların anmak taşına.

O günü Avdarmanın musaafirleri tanıştılar küüyün biznes merkezinnän, Yaratmak Evinnän, neredä türlü sekţiyalarda zanaatlanêr 100 zeedä uşak.

BİR CUVAP YAZIN