referendum

31.01.2014, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1450 KERÄ BAKILMIŞ

Moldova rayonnarın, muniţipiylerin hem küülerin sovetnikleri Gagauziyada Referenduma arka olêrlar

Moldova komunistlär partiyasın saytları açıkladılar, ani Moldova rayonnarın, muniţipiylerin hem küü Sovetlerin sovetnikleri Gagauziyada Referenduma arka olêrlar hem bu iş için karar alêrlar.

Artık açıklandı, ani Referenduma arka olêrlar Besarabka, Taraklı, Leova, Rışkanı, Ştefan Voda, Donduşan, Sıncerey, Şoldaneşt, Ungen, Edineţ, Eni Anen rayonnarın sovetnikleri.

Presaya yapılan açıklamalarda sovetniklär urgulêêrlar, ani “Gagauz avtonomiyasının insannarının Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan Tamojnä birliinä girmäk için soruşunda konsultativ referendum yapmaa istediklerindän arka olêrız”.

Haber saytı gagauzinfo.md bildirer, ani Rışkanı rayon sovetnikleri “teklif ederlär Gagauziyanın ardına bütün Moldovada Tamojnä birliinä girmäk için referendum yapmaa”.
Gagauziya deputatların kararından arka olmaları için bildirdilär Prepeliţa, Pokrovka, Elizavetovka, Poyana, Alekseevka, Kupçin, Bratuşan, Tırnova küüleri hem Donduşan, Eni Anen, Ungen, Rışkanı, Leova, Sıncerey kasabalarının hem da Ştefan Voda, Rışkanı, Leova, Sıncerey rayon Sovetlerin sovetnikleri.
Kişinev muniţipiyin komunist partiyasından sovetnikleri da Gagauziyada referendumdan arka olmaları için açıklama yaptılar.

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN