biblioteka_nationala_0

21.02.2017, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 443 KERÄ BAKILMIŞ

“Moldova Respublikasının hem Türkiye Respublikasının arasında diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünä” sergi

Küçük ayın 20-dä Moldova Milli Bibliotekasında açıldı sergi “Moldova Respublikasının hem Türkiye Respublikasının arasında diplomatiya ilişkilerin kurulmasının 25-ci yıldönümünä”. Bu sergiyi hazırladı Moldova Kultura ministerlii ortaklıkta Moldova Milli Bibliotekasınnan, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerliinnän hem da Türkiye Kişinev Büükelçiliinnän.

Serginin ofiţial açılışında söz tuttular: Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ, Moldova Kultura ministrusu Monika BABUK, Moldova dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerliin baş Sekretari Anatol VANGHELİ,  Milli Bibliotekanın direktoru Elena PİNTİLEY.

Sergidä var 200 kiyat hem CD disk. Onnar annadêrlar iki devlet arasında ilişkilär için, Türkiye Respublikasının istoriyasını, diplomatiyasını, dilini, kulturasını, adetlerini, insannarını hem ţivilizaţiyasını, literaturasını hem incäzanaatını, turizma zenginniklerini.
biblioteka_nationala_2

Serginin ofiţial açılışına katıldılar diplomatlar, kultura hem cümne insannarı, Gagauziya öndercileri, Moldova Parlament deputatları, türk işadamnarı hem başkaları.

Serginin ofiţial açılışınnan ilgili Türkiye Kişinev Büükelçi Hulusi KILIÇ hem Canabisinin eşi Günay KILIÇ musaavirlerä türk imeklerini ikram ettilär.

BİR CUVAP YAZIN