AzerPress

01.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 800 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovada Azerbaycan literatura günneri

Kasım ayın 2-5 günnerindä Moldovada geçecek Azerbaycan literatura günneri, angısında pay alaceklar Azerbaycandan yazıcılar hem bilim insannarı: Azerbaycan yazıcılar Birliin başı ANAR, Salim BABULLAOGLU, Rauf ASLANOV, Ajdar OL hem Fikret BABAYEV.

Günnerin programasında var Büük Azerbaycan yazıcının Nizami GÄNJEVİnin hem Büük moldovan yazıcının Mihai EMİNECKUnun byustlarına çiçek koyulması.

Moldova Bilimnär Akademiyasının Filologiya İnstitutu hem Azerbaycan Bilimnär Akademiyasının Filologiya İnstitutu arasında işbirlii Annaşmasının imzalanması.

Azerbaycan yazıcıların romınca kiyatlarının hem Moldova yazıcıların azerbaycanca yaratmaklarının prezentațiyaları. “Dimitrie Cantemir – primul autor de muzică turcă moderna” CD diskın tanıtımı.

Günnerin kultura programasında var Moldovanın istoriyalı erlerinnän hem kultura zenginniklerinnän tanışma.

BİR CUVAP YAZIN