tuzbuz

24.01.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3932 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovada buz hem kaar kıyameti

Fasıl bir țiklonun Moldovaya gelmesi hem havanın birdän diişilmesi Moldovayı buz hem kaar kıyametinä çevirdi.

Devlet gidrometeoserviçi bildirdi, ani Büük ayın 25-dä bütün Moldovanın yolları kaygın buza dönecek. O üzerä teklif ediler, ani bir lääzımsız şöförlar yola çıkmasınnar.

Moldova Kultura, Aydınnatmak hem Aaraştırma ministerlii emir verdi, ani Büük ayın 25-dä hepsi şkolalar hem uşak başçaları kapalı olsun. Bu emirä görä izin veriler bu kuruluşların administrațiyaları da işä çıkmasınnar.

Bu saatta Komrat-Kişinev yolu kapalı. Komrattan Kişineva çıkışta Bucak küüyündä polițiya postu kuruldu hem polițiyacılar hiç bir maşinaya yol vermeerlär.

Bildiriler, ani bütün Moldovada yollara kum yada antidorapant serpilmeyincä, maşinalara yollarda gezmää izin verilmeyecek.

Bu saatta Moldovada sarı kodu kuruldu.

BİR CUVAP YAZIN