koronavirus_2

27.02.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 564 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovada COVID-19 lageri genä insannarı içinä aldı!

26.02.2021. Moldovanın Cümne saalıında Üstolan Durumu (ÜD) komisiyanın COVID-19 pandemiyasınnan ilgili bünkü kararına görä 01-15 Baba Mart günneri arası Moldovada herbir iş kapanêr.

Şkolalar, lițeylär, koleclar hem universitetlar  onlain üürenmeyä geçiriler. Predmetlarda Olimpiadalar olarsa, sade onlain olacek.

Teatrular hem konțert yapılan erlär siiredicilär için kapanêr.

Cumêrtesi-pazar cümne transportu gezmeyecek.

Devlet hem özel kuruluşlar “uzaktan işlemeyä” geçerlär.

Baba Marta ayın 5-dän beeri Moldovaya girmää deyni vatandaşlarda 72 saat içindä yapılmış COVID-19-za negatif testlar lääzım olsun. Bu geçerli diil 5 yaşınadan uşaklara, şöförlara, eraplannarlan gimilerin ekipajlarına hem izmetçi personalına, trennerin brigadalarına hem izmetçi personalına, delegațiyalar azalarına, sınır yakını işçilerinä, tranzit yolculara hem onnara, kem gösterecek, ani COVID-19-za karşı vakținası var.

COVID-19-za test olmayan Moldova vatandaşları lääzım olacek kendileri 14 günä kendisini kapama rejimına geçşinnär.

BİR CUVAP YAZIN