gagauziyada_kis_kiyameti

21.04.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 342 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovada hem Gagauziyada kaar kıyameti!

Çiçek ayın 20-21 gecesi hem günneri Moldovayı büük bir ţiklon bastı. Kaar durmamayca yaayêr. Onun aarlıından biinärcä fidan kırıldı hem erä cingildi. Yollar kapalı. Elektrika telleri kopuk. Küülär hem kasabalar şafksız. Bir söz – kıyamet. Memlekettä aardan “turuncu kod” durumu kuruldu.
gagauziyada_kis_kiyameti (1)

Kıyameti ensemää hem insannara yardım etmää deyni Gagauziyada Operativ ştab kurdu. Ştabın nasaatı – insannar evlerindä kalsınnar hem bireri çıkmasınnar.

Üstolan durumda, herliim kurtarıcıların, vraçların, elektriklerin yardımı lääzımsa, insannar doorudan var nicä telefondan danışsınnar ştab azalarına:

Vadim Petroviç ÇEBAN, ştab başı, İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı – telefon: 0 685 222 46, 062100001;
Svetlana Aleksandrovna KAMİLÇU
, Komrat rayonun başı – telefon: 0 691 25 091;

Valentin İvanoviç KARA, Çadır rayonun başı – telefon: 0 788 33 883;

Boris Mihayloviç JELEZ, Valkaneş rayonun başı – telefon: 0 691 36 421;

Aleksey Mihayloviç ZLATOVÇEN, saallıı hem soţial korumak Upravleniyanın başı – telefon: 0 621 00 090;

Vitaliy Vasilyeviç KASSA, Gagauziyanın Üstolan durumnarın Upravleniyası – telefon: 0 796 04 265.

Patretlär – www.gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN