giyimnar_gunu

25.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 539 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovada Portulu giyimnerin milli günü bakıldı

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 24-dä Moldovanın kultura, aydınnatmak hem aaraştırma ministerlii çalışmalarınnan Moldovada üçüncü kerä bakıldı Portulu giyimnerin milli Günü.
giyimnar_gunu (1)

Bu Günnän ilgili sıralar geçtilär Respublikanın 14 rayonun 45 küüyündä hem kasabasında. Moldovanın baş kasabasında yortulu sıra geçti Respublika Binasında. Burada kuruldu Moldova muzeylerindän hem özel kolekţiyalardan milli giyimnerin sergileri. Moldovanın anılmış folklor ansamblileri konţertlarını gösterdilär. El ustaları hem halk aşçıları da kendi mallarını sergiledilär hem onnarın satışını yaptılar.
giyimnar_gunu (2)

Portulu giyimnerin milli Günü sırasını açarak, Moldovanın üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministrusu Monika BABUK urguladı, ani Portulu giyimnerin milli Günü – bu derin maanalı bir yortu, ani birleştirer insannarı, halk giyimnerinä saygıları açêr, verer kolayını insan taa derindän annasın onnarın maanasını hem özelliini. Canabisi dedi: “Halkın milli giyimneri – bu o halkın kultura biçimi, ani içinä alêr o halkın istoriyasını, taa başlangıçtan büünkü günädän. Bu material hem ruh zenginniin varlıı yoktu nicä bizä dokunmasın, verip sonsuz kaynakları bizim artistlerimizä”.
giyimnar_gunu (3)

Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının çalışmalarınnan Kişinevda Portulu giyimnerin milli Gününä kendi sergisini kurdu Gagauziyanın Komrat regional istoriya hem aaraştırma muzeyi hem kendi kıvraklıının gösterdilär dizayner Lidiya TODİYEVAnın hazırladıı evelki gagauz karı kulluu rubalarını gösterän Çadır kasabasının Uşakların yaratmak Merkezindän kızlar.

Not. Gagauziyada “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali” geçecek Harman ayın (avgust) 30-da Valkaneş kasabasında.
giyimnar_gunu (4)

BİR CUVAP YAZIN