Mihay_Volontir

17.09.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1241 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovanın en Büük Artisti Mihai VOLONTİR topraa verildi

Ceviz ayın (sentäbri) 17-dä Kişinevun merkez mezarlıında topraa verildi Moldovanın en büük artistı, rejisöru, sţenaristı, Modovanın hem Sovetlär Birliin halk artistı Mihai VOLONTİR (09.03.1934-15.09.2015).

Mihai VOLONTİR raametli oldu Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä, büük hem aar bir hastalıın beterinä. Canabisini kurtarmaa deyni savaştılar en anılmış doktorlar, ama, yazık, bişey kurtaramadılar.

Büük bir kayıp. Moldovanın hem dünneyin Büük Artistı sonsuzlaa vardı. Mihai VOLONTİRin gitmesinnän sonuna vardı o ceneraţiya, angılarına deyärdilär Moldova kulturasının altın ceneraţiyası.

Maêstronun son hatırı için Ceviz ayın (sentäbri) 17-si Moldovada yas günü olarak açıklandı. Kendisinnän prost olmaa deyni, Mihail VOLONTİRin sandıı Kişinevun “N.Sulak” adına kultura sarayına koyuldu. Binnärlän insan Büük Maêstroylan orada prost oldular, başlayıp onun 50 yıl verdii Belţ kasabasının “V.Aleksandri” teartusundan kolegalarından hem başka kultura adamnarından, başarıp Moldova politikacılarından, öndercilerindän hem sıradan insannarlan.

Büük artistin Mihail VOLONTİRin topracıı ilin olsun!

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN