ratush_04.09 (4)

04.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 354 KERÄ BAKILMIŞ

Moldovanın Ratuş küüyün gimnaziyasına Türkiyedän planşet hem noutbuk

Çeviz ayın (sentäbri) 4-dä Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun adından getirdi Moldovanın Kriulän rayonunun Drăsliceni komunasının Ratuş küüyün gimnaziyasının herbir 135 üürencisinä planşet hem 16 üüredicisinä noutbuk.

Gimnaziyanın aulunda olan baaşış vermäk sırasında, T.C. Büükelçisindän kaarä, pay aldılar Moldova üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministerliin ministrusu İgor ŞAROV, Kriulän rayonun predsedateli Pavel SPÎNU, Drăsliceni komunasının primarı Petru BUZU, Kriulän rayonun üüredicilik bölümün başı Alla UNGUREAN hem Ratuş küüyün gimnaziyasının geçici direktoru Elena BOAGHE.

Sırada nasaat edän Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER söledi, ani “Baaşışları Türkiye halkın adından hem Moldovada Türk firmaların yardımınnan Ratuş küüyün gimnaziyasına yolladı Türkiye Respublikasının dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, angılarını Canabisi getirdi Harman ayın 26-27 günnerindä Moldovaya ofițial vizitı zamanı”.

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER söledi Ratuş küüyün gimnaziyasının üürencilerinä hem üüredicilerinä, ani hep bölä gözäl baaşışlar kablettilär Gagauziyanın Kırlannar küüyünün gimnaziyasında da.

Baaşış sırasında pay alannar hepsi şükür ettilär sayın Gürol SÖKMENSÜERä hem Türkiye Respublikasına bu yardım için.

Kriulän rayonun predsedateli Pavel SPÎNU verdi Türkiye Büükelçisinä “Diploma de Onare” diplomasını, Drăsliceni komunasının primarı Petru BUZU da verdi “Diplome de Excelență” diplomasını.

Ratuş küüyün gimnaziyasının geçici direktoru Elena BOAGHE da verdi paalı musaafirlerä birär sepet küüyün bereketinnän: üzümnärlän hem meyvalarlan.

Ayrıca üürencilerin hem üüredicilerin adından, moldovan milli rubalarına giimni, gimnaziyanın üürencileri şükür ettilär Türkiye Büükelçisinä hem Türkiye Respublikasına candan verilän bu pek lääzımnı baaşışlar için.
ratush_04.09 (1)
ratush_04.09 (2)
ratush_04.09 (3)
ratush_04.09 (5)

BİR CUVAP YAZIN