MOSKVA

22.10.2013, tarafından yazılı , LİTERATURA BÖLÜMÜ, 3114 KERÄ BAKILMIŞ

Moskvada Mihail ÇAKİR için eni kiyadın prezentaţiyası geçti

Canavar ayının 20-dä “AYDINNIK” kultura-aydınnatmak CT iniţiativasına görä hem patriarh Kirilın iisözlemesinä görä Moskvada prot. M.Çakir için eni kiyadın prezentaţiyası geçti.

Rusça çıkan kiyadın adı “Protoierey Mihail Çakir: Allaha hem yakındakına izmet”. Maasuz bu kiyadın tanıtımı için toplandı Moskvada hem Moskva bölgesindä yaşayan gagauzlar (30 kişi kadar insan vardı). Gagauziyadan maasuz geldi M.Maruneviçin adına Gagauziyanın BAM direktoru Petri Paşalı, Moskvadan da vardı musaafir – Bibliyayı çevirän institutun direktoru Vitaliy Voynov. Onnar annattılar bu merkezlerin işleri hem plannarı için. Bän annattım kiyadın istoriyası için hem kısadan onun içindekilerini. Sora toplantı soruş-cuvap formasında geçti, nedän sora çay-kofe arası oldu. Toplantının ikinci payı muzıka payı oldu. Boba protodiakon K.Bargan, diakon G.Kurdoglu hem N.Uzun çaldılar eni bir türkü Ay-Boba M.Çakir için (sözlär benim, muzıka diakon Georgiy Kurdoglunun). Polina Nebıvalova violonçeldä çaldı Bahın kompoziţiyasını, boba G.Kurdoglu gitarada çaldı gagauzça çevirilmiş türküleri. En duygulu moment oldu, açan Vani Kırboba (D.Kara Çobanın unukasının oolu) okudu dedesinin şiirini gagauz dilindä! Guriy Mikita, angısı işleer doţent RUDN universitetindä hem izmet eder klisedä, urguladı, ani gagauz halkının olacek gözäl hem ii gelecää, nicä yazêr Bibliyada Daniil – büük devletlär yıkılacek da sıra gelecek küçük halklara devletlerini kurmaa.

Saa olsun hepsi, kim saymadı zaametini da geldi bizim toplantımıza! Allah versin, ötää dooru taa sık toplanalım! Yaşasın gagauzlar! Allah gagauzları korusun!

prihod-comrat.md

BİR CUVAP YAZIN