muzey_litey_zanet (1)

25.05.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 370 KERÄ BAKILMIŞ

Muzeylär günündä muzeyinin ofițial açılışı oldu

Hederlez ayın 18-dä, taman Dünnää muzeylär Günündä, Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyi muzeyinin ofițial açılışı oldu. Açılışta pay aldılar lițeyin hepsi üürencileri hem üüredicileri.

Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyi muzeyinin ofițial açılışı için lițeyin önündä üürencilär lineykaya toplandılar. Arkada, muzeydä artık var olan eksponatlardan, gözäl donaklı bir sergi düzennenmişti.

Ofițial açılışın ofițial nasaatlarını yapan lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVAdan hem Akademik Todur ZANETtän sora, üürencilerä kendi danışma sözlerini tuttular  muzeydän sorumnu insannar: zavuçlar Zinaida Filipovna NEYKOVÇEN hem Mariya İvanovna ÇEBANOVA, üüredicilär Mariya İliyniçna DUŞKOVA hem Matrona Nikolaevna BARGAN.

Bundan sora may herbir klastan üürencilär baaşladılar muzeyä türlü eksponatları, başlayıp evelki tertiplerlärlän ikonalardan hem başarıp perdelärlän hem dorojkalarlan hem da o eksponatlar için annattılar. Kalmadı bir tarafta bu iştän Akademik Todur ZANET ta, baaşlayıp muzeyi kendisinin Gagauzlarlan hem Gagauzluklan ilgili bilim kiyatlarını.

Bundan sora lițeyin direktoru Mariya Dimitrievna ÇEBANOVA, lițeyin 1 “A” kasından üürenciykası Ekaterina TERZİ hem Akademik Todur ZANET muzeyin açılış şiridini kestilär.
Ofițial açılış başarıldı gözäl gagauz havalarınnan hem oyunnarınnan.

Şenniktän sora, büük can sıcaklıınnan, üürencilär ileri dooru üürenmeyä gittilär – kim uroklara, kim testlara, kim da ekzamennerä hazırlanmaya.

Lääzım urgulamaa, ani Todur ZANET adına teoretik lițeyi muzeyi için eksponatlar çok yıllar geeri, taa sovet vakıdında, toplanmaa başladılar. Bunu ilktän yaptılar üüredicilär Raisa Viktorovna JEJU hem Larisa Mihaylovna NİKOLAEVA. Taa sora da eksponat topladılar üüredicilär İvanna Stepanovna UZUN, Mariya Dimitrievna RATKOVA hem başkaları.
muzey_litey_zanet (2)
muzey_litey_zanet (5)
muzey_litey_zanet (4)

BİR CUVAP YAZIN