ataturk_bibliotekasi

19.03.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, PROZA BÖLÜMÜ, 890 KERÄ BAKILMIŞ

“Nasıl annadardı mali…” – ATATÜRK bibliotekasının 20-ci yıldönümünä Annatma yarışması

Bu yılın Kirez ayın (iyün) 26-da tamannêêr 20 yıl nicä kuruldu Komrat ATATÜRK bibliotekası. Bu yıldönümünnän ilgili olarak, biblioteka açtı gagauz dilindä bir literatura yarışması – Nasıl annadardı mali…

Yarışmanın özellikleri:

1. Yarışmada pay alan yazıcıların yaşı – 18–40 yaş arasında

2. Annatmaların tematikası – gagauzların evelki adetleri, tradiţiyaları, ömürü.

3. Annatmalar lääzım olsunnar elektron variantında A-IV formatında. Annatmaların büüklüü – en çok 10 sayfa (1 sayfa – 1800 simvol).

4. Yarışma geçecek Baba Marta ayın 20-dän Hederlez ayın (may) 1-nä kadar.

5. Yaratmaları yollayınız elektron adresimizä: vasilisa-tan@mail.ru

6. Haberleşmä telefonu: 0298 2 21 43

ATATÜRK bibliotekası
Komrat kasabası

BİR CUVAP YAZIN