Natali_deniz

27.02.2015, tarafından yazılı , KİŞİLÄR, KULTURA, TÜRKÜCÜLÄR BÖLÜMÜ, 3546 KERÄ BAKILMIŞ

Natali DENİZ iki video-klipını dünneyää baaşladı

Gagauzların pek talantlı kızı, artık anılmış olmuş türkücüsü Natali DENİZ (haliz adı Natalya NEÇEVA) kendi türkülerinnän düüneyä iki video-klip baaşladı. Türkülerin adları “Küstün” https://www.youtube.com/watch?v=OwFvaAYbjZk (laflar Vasilisa TUKAN, muzıka Pötr PETKOVİÇ) hem “Sän benim” https://www.youtube.com/watch?v=SuKSTkoZHe0  (laflar Pötr PETKOVİÇ, muzıka  Konsatntin DUŞKU).

Video-klipliplar pek üüsek uurda yapılı. Bu uur pek uyêr Natali DENİZin Allahtan verili talantına hem türkücülük ustalıına. Bir şüpesiz o kliplar sevindirecek diil sadä gagauzları, ama hepsi insannarı da, kim estrada janrasını hem Natali DENİZin talantını sever. Zerä Natalya da pek isteer hem pek çalışêr, ani gagauzları hem gagauz kulturasını dünnää tanısın hem sevsin.

Natali DENİZ taa küçüklüündän türkücülää baaşladı kendisini, o çoktan akapella çalêr hem gagaz insannarını sevindirer. Ama, 2006-cı yılın Kırım ayın (dekabri) 27-dä,“Gagauz sesi” konkursunda jürünin bir azasının satılmış olmasını hem esapsızlıını gördüktän sora, Natali bir çala gölgeyä saklandı. Birkaç vakıt geçtiynän Canabisi parlak bir yıldız gibi dünneyä şılamaa başladı. Bunda ona çok yardım etti Ukraynada gagauz biznesmenı hem  Yuriy DİMÇOGLO.

Natali DENİZ 2014-cü yılda “Türkvizion” konkursunda Ukrayna gagauzlarını temsil etti. Bir CD albomu var.
Todur ZANET

Not. Natali DENİZ (Natalya NEÇEVA) duudu hem büüdü Kotlovina küüyündä (eski adı Balboka). Şkoladan sora Odesa kasabasına geçti. Burada universitetını başardı da şindi doktora disertaţiyasını hazırlêêr.

Anaktar sözlär :

BİR CUVAP YAZIN