yas4

16.05.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1718 KERÄ BAKILMIŞ

Neçin susêrlar Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları

Büünkü günädän Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytlarında Türkiyenin Soma kasabasında olan tragediyaylan ilgili bir acızgannık açıklaması yok.

Gagauziyanın herbir tarafından açızgannık mesajları gelerlär. Gagauziya Başkanın hem GHTnın ofiţial saytları susêrlar.

Başkannıın hem GHTnın Türkiyenin Somada kaybelän insannar için cannarı acımêêr mı, acızganıkları yok mu?

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN