invest (1)

06.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 1222 KERÄ BAKILMIŞ

Neredä bizim Gagauz Dilimiz?

IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumu geçti

2018-ci yılın Kasımın (noyabri) 3-dä, Türkiye TİKA tarafından enilenmiş Komrat kasabasının Kultura Sarayında geçti “IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” investiţiya forumu. Forumun baş sponsor oldu Türkiyenin TİKA Başkannıı.
invest (4)

O günü, maasuz Forum için Gagauziyaya ofițial vizitlan geldi Rusiya Federațiyasının Tatarstan Respublikasının prezidentı Rustam MİNNİHANOV, angısını burada tuz-ekmeklän hem şenniklän karşladılar.

IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumu açıldı Gagauziyada investițiya kolaylıkları için bir reklama kinosunnan.
invest (2)

Sora, Forumun Plenar toplantısında, biri-biri ardı söz tutular: Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Tatarstan Respublikasının prezidentı Rustam MİNNİHANOV, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldova Prezidentın ekonomika soruşlarında nasaatçısı Elena GORELOVA, Germaniyanın Büükelçisi Angela GANNİNGER, Romıniyanın Büükelçisi Daniel İONİȚA, Türkiye Kişinev Büükelçiliin mustaşarı Erdoğan ODABAŞ.

Bu oturuştan sora imzalandı işbirlii hem memorandum protokolları. Onnarın arasında: “2019-2021 yıllarında Gagauziya İspolkomun hem Tatarstan Respublikasının arasında alış-veriş hem ekonomika hem da bilim-tehnika hem kultura işbirlii uurlarında annaşmaların ömürä geçirmäk sıraların plannarı”, “Gagauziyada asfalt zavodun kurulması için” hem başka.
invest (5)

Bundan sora Forumda iki Panel toplantısı oldu: “Gagauziya 360°” hem “İnovațiyalar. Tehnologiyalar. Gelecek”.

Not. Forumun ne reklama panalorunda, ne ofițial saytında ne may bir plakatta bilä Gagauzça bir da lafçaz yoktu. Forum, sansın, Rusiyada yada Angliyada olmuş gibi görünärdi.

BİR CUVAP YAZIN