Nikolae

19.12.2013, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1453 KERÄ BAKILMIŞ

Nikolae TİMOFTİ Türkiyeyä vizit yaptı

Kırım ayın 17-18 günnerindä Moldova Prezidentı Nikolae TİMOFTİ Türkiye Respublikasına bir vizit yaptı. Vizit programasının ikinci günündä Canabisi buluştu Türkiye Prezidentı Abdullah GÜLlän, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞANnan hem Türkiye Respublikasının Büük Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEKlän.

Moldova prezidentın basın merkezi “Ana Sözü”nä deyni açıkladı, ani ofiţial vizit başladı Nikolay TİMOFTİnin Türkiye Respublikasının kurucusunun hem ilk prezidentın Mustafa Kemal ATATÜRKün mezarına, ANITKABİRä vizitindan. Burayı Moldova prezidentı koydu çiçek feneţi hem, saygı duruşundan sora, ANITKABİR muzeyinin şan tefterindä saygı yazılarını yazdı.

Sora, Türkiyenin başkasabası Ankaranın Çankaya bölümündä bulunan Türkiye prezidentın Palatasında Türkiye prezidentınnan buluşmak oldu. Burada Nikolae TİMOFTİyi hem Canabisinin eşini karşladılar Türkiye prezidentı Abdullah GÜL hem eşi. Moldova prezidentına şan karaulu askeri raport verdi hem Canabisini saygı duruşunan selämnadı.

Hem prezidentların baş-başa buluşmasında hem da delegaţiyalar arasında buluşmada iki devlet arasında ilişkilerin hem işbirlii konuları incelendi.

Buluşmadan sora iki prezident pay aldılar Türkiye kultura hem Turizma Bakannıınan Moldova kultura Ministerstvosunun arasında 2012-ci yılın Kırım ayın 17-dä imzalanan işbirlii programasının çalışma planın imzalanmasında.

timofti (3)Sora da Nikolae TİMOFTİ hem Abdullah GÜL ortak basın açıklaması yaptılar.

Türkiye prezidentının basın merkezi bildirer, ani basın açıklamasında prezident Abdullah GÜL urguladı, ani Moldova prezidentın 15 yıl aradan sora Türkiyeyä gelmesi, Türkiye-Moldova ilişkilerindä önemli bir hızlanmak kazandıracek. Abdullah GÜL açıkladı, ani Türkiye hem Moldova Karadenizdän deniz komşuları oldukları için “buluşmada stratejik ortaklık düzennemesini hem serbest alış-veriş annaşmasını da en kısa vakıtta bitirmeyi kararlaştırdık”.

Prezident Abdullah GÜL urguladı: “Moldovaylan alış-verişä önem vereriz. Şindi yaklaşık yarım miliard dolara bir alış-verişimiz var, ama serbest alış-veriş annaşması imzalandıktan sora ilk uurumuz – 1 miliard dolardır. Yatırımnara da belliki çok önem vereriz, ekonomik ilişkilerimiz çerçevesindä. Özelliklän Türk yatırımcıların Moldovaya taa çok yatırım yapmalarına hep teşvik ediyoruz. Şindi Moldovada 250 milyon dolar dolayında bir Türk yatırımı var. Bunun taa da artmasını isteriz”.

Basın toplantısında Abdullah GÜL ayırı açıklamalar yaptı iki devlet arasında turizma, kultura hem incä zanaat uurunda ilişkilär için. Prezident Abdullah GÜL Türkiye-Moldova arasında ilişkilär için bölä dedi: “Bilersiniz geçmiştä, istoriyamızda, Osmannı dönemindä, Romanyayı Eflak olarak bilärdik hem Moldovayı da Boğdan olarak hep bileriz hem istoriyalı, güçlü ilişkilerimiz vardı. Bugün de gene Moldovaylan her taraftan çok güçlü ilişkilerimiz vardır. Ayrıca Moldovadaki Gökoğuz topluluu, Türkiyelän Moldova arasındaki ilişkilerä çok ayrı bir paa katmaktadır hem ayrı bir dostluun gelişmesinä katkı saalamaktadır.”

Kendi açıklamasında Türkiye prezidentı urguladı, ani Moldovanın Evropa hem NATO yapıların içersindä er almasında, Türkiye her zaman yardımcı oldu. Canabisi dedi: “Bu yıl Kasım ayında Vilnusta Evrupa Birliinän Moldova arasında ortaklık annaşmasının imzalanmasını, serbest alış-veriş annaşmasının imzalanmasını da çok önemli göreriz. Bundan dolayı Sayın Prezidentı bir kerä taa kutlêêrım”.

Kendi tarafından Moldova prezidentı Nikolae TİMOFTİ şükür etti Türkiye Prezidentına Türkiyeyä vizit yapmasına teklif için hem o saygı için, angısınnan Moldova Respublikasının delegaţiyası kabledildi. Canabisi urguladı, ani “büünkü buluşmak gösterdi ki iki devlet arsında işbirliin kaaviledilmesindä büük neetlär var hem son iki yılın içindä bu işbirlii genişledi”.

Moldova prezidentı urguladı, ani Türkiyeylän Moldova omuz-omuza  Evropa Birliinä giderlär hem bu yolda biri-birinä yardımcı olaceklar.timofti (2)

Prezident dedi, ani Moldova hazır en kısa vakıtta Moldova-Türkiye arasında serbest alış-veriş annaşmasını imzalamaa. İki devlet arasında politika, ekonomika, kultura, parlamentlar arası ilişkileri kaaviletmää.
Nikolae TİMOFTİ açıkladı, ani Prezident Abdullah GÜLlän konuşmakata urgulandı “Moldova Respublikasında yaşayan gagauzların önemli oldukları Türkiye Respublikasınnan dostluk hem işbirliik kurulmasında. Gagauzların kulturalarını hem cümne özelliklerini  korumaklarınnan moldovalı cümneye integraţiyalarından arka olêrız, hem regionnarında soţial-ekonomikaka durumunu koruyêrız”.
Moldova prezidentın basın merkezi “Ana Sözü”nä deyni açıkladı, ani hep bu günü Moldova prezidentı Nikolae TİMOFTİ buluştu Türkiye Respublikasının Büük Meclisı (parlament) Başkanı Cemil ÇİÇEKlän, neredä konuşuldu parlamentlar aralarında hem halklararasında işbirlii.
Vizitın çerçevesindä Nikolae TİMOFTİ buluştu Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞANnan. Burada iki taraf genä Moldova-Türkiye arasında politika, ekonomika hem kultura uurunda işbirliin kaavilenmä yollarını konuşutu.
Vizit zamanında prezident Nikolae TİMOFTİ verdi Türkiye deputatına İsmail SAFİya Moldova Respublikasının “Ordinul de Onoare” ordenını.

Nikolae TİMOFTİylän bilä gidän Moldova delegaţiyasında vardılar Canabisinin eşi Margareta TİMOFTİ, Moldova kultura ministrusu Monica BABUC, Moldova parlamentın deputatları Aleksandr STOYANIGLO hem Pötr VLAH, hem da prezidentın danışmannarı.

Foto – T.C. Prezidentlıın saytından
.

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN