kongaz_mini_futbol

24.03.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 1378 KERÄ BAKILMIŞ

Nikolay ŞVEŢOVun anmasına I-ci mini-futbol turnirı

Baba Marta ayın 24-dä Kongaz küüyün Todur ZANET teoretik liţeyindä geçti I-ci mini-futbol turnirı, angısı baaşlandı bu liţeyin fizkulturada eski üüredicisinä, Büük Vatan cengin veteranın Nikolay ŞVEŢOVun anmasına.

Turnirın açılışında pay aldılar hem söz tuttular Gagauziya gençlik hem sport Upravleniyanın başı Maksim BOLGAR, Kongaz küüyün primarı Mihail İvanoviç ESİR, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarını İvan Mihayloviç TELPİZı hem İvan Pavloviç FÖDOROV, Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın baş speţialistı Lüdmila JEKOVA.

Nikolay ŞVEŢOVun anmasına I-ci mini-futbol turnirını açarkana liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ urguladı, ani “Bu türlü turnir liţeyimizdä seftä olêr. İnanêrım, ani o islää geçecek hem onun büük gelecää olacek, zerä o baaşlanêr bizim eski üüredicimizä, Büük Vatan cengin veteranının Nikolay Arhipoviç ŞVEŢOVun anmasına. Nikolay Arhipoviç çok yıllar işledi burada fizkulturada üüredici hem becerdi büütmää becerikli spotsmernnarı”.

Nikolay ŞVEŢOVun anmasına I-ci mini-futbol turnirında pay aldılar Kongazın 2-ci hem 3-cü gimnaziyaların, Suleyman DEMİREL moldo-türk hem Todur ZANET teoretik liţeylerin sekizinci klasların üürencileri.

Nikolay ŞVEŢOVun anmasına I-ci mini-futbol turnirında ensedilär ev saabileri. Turnirda pay alannara verildi gramotalar, medalilär hem ;annı kubok, bildirer Gagauzinfo.MD portalı.

BİR CUVAP YAZIN