tufar_nikolay

20.01.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1078 KERÄ BAKILMIŞ

Nikolay TUFAR “Gagauziyanın şannı vatandaşı” oldu

Büük ayın 18-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH verdi gagauz bilim hem kultura adamına Nikolay TUFARä “Gagauziyanın şannı vatandaşı” nışanını hem belgisini.

Nikolay TUFAR çok yıllar nauçnıy komunizmayı, politologiyayı hem gagauz halkın istoriyasını üüretti. İşledi Komrat Devlet universitetında üüredici hem bilim işlerindä prorektor. Literatura (proza hem peetçilik) hem istoriya uurunda çalışmaları var.

Geçennerdä Nikolay Harlampiyeviç TUFAR 80 yaşını tamamnadı (Canabisi 1936 yılın duuması).

BİR CUVAP YAZIN