TUFAR_Nikolay

01.08.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 472 KERÄ BAKILMIŞ

Nikolay TUFAR öldü

2017-ci yılın Orak ayın (iyül) öldü “Gagauziyanın şannı vatandaşı”, yazıcı hem bilimci Dr. Nikolay TUFAR.

Nikolay TUFAR duudu 1935-ci yılın Hederlez ayın (may) 11-dä Valkaneştä. Oldu istoriya bilgilerindä doktor.  Sovet zamanında istoriyayı hem “Nauçnıy komunizm” predmetlarını Universitetta üüretti.

Nikolay TUFAR işledi Komrat Devlet Universitetın bilgiç işlerindä prorektoru. Hep burada istoriyayı hem politologiyayı üüretti.

BİR CUVAP YAZIN