Mogutenko_V_V

28.09.2017, tarafından yazılı , KİŞİLÄR, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 1217 KERÄ BAKILMIŞ

O bizim teatruya yolu açtı

Ceviz ayın 9-da 70 yaşını tamamnadı adam, angısı, başka büük pedagoklarlan bilä, gagauz milli tearusuna yılu açtı – bu adam Valeriy Vsevoldoviç MOGUTENKO.

Valeriy Vsevoldoviç XX-ci üzyılın 80-ci yılların sonunda 90-cı yılların başında kendi ustalıını hem becerikliini verdi Kişinev incäzanaat Universitetın teatru fakultetında üürenän gagauz studentlarına. Sokup onnarın kanına teatruya sevgi, saygı hem daymalarda sünmeyecek can ateşi.

Gagauz studentları universitetı başardıynan da Valeriy Vsevoldoviç MOGUTENKO onnarı yalnız brakmadı hem brakmêêr. O yardım etti onnara ayaa kalkmaa, artist hem rejisör olmaa, gagauz milli teatrusunun temelini atmaa hem kurmaa. Onnarlan bilä, rejisör olarak, sţenaya spektakli koymaa.

O artistlär da onu unutmadılar da, yubiley için, kendi üüredicisini kutlamaa deyni, Ceviz ayın 16-da onun hatırına bir spektakli («Последний») göstedilär hem kutlama avşamı yaptılar.

Biz da kutlêêrız Canabini! Saalık hem uzun ömür, Maestro!

BİR CUVAP YAZIN