yamboglu

18.05.2017, tarafından yazılı , AAÇLIK, CÜMNE, İSTORİYA, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 1051 KERÄ BAKILMIŞ

Aaçlık GENOŢİDI: O-o-of! O-o-of! Aaçlıı, o-o-f, geçirdik, of, of!

Sofya İlyiniçna YAMBOGLU (kızlık laabı Kambur), 03.07.1934 yılın duuması Çok Meydan küüyündä:

“O-o-of! O-o-of! Aaçlıı, o-o-f, geçirdik, of, of! Sorma, çocuum, sorma! Aaçlıı, çocuum, kimsey geçirmesin osoy, nesoy biz geçirdik. Genä vardı bobamız, of!

Aaçlık oldu, çocuum, kırk altıda. Yaamurlar yaamdı, ekin yok. Angısında vardı – vardı, angısında yoktu – yoktu. Ekinneri aldılar. Aaç insan biri-birindän ekin, imeelik çalardı. Çok insan öldü aaç. Makuk çıktı. İnsan alardı, parça-parça iyärdi. Şişärdi. Biz bir kerä aldık, da bizim bobamı brakmadı başka iyelim.

Nelär idilär, nelär! Allah korusun! Of, Boje, İisus, Göktä Bobacıım (stavrozunu yapêr)! Küüdä pek çok insan aaçlıktan öldü. Kurtuldum oradan. Da te 83 yaşına etiştim. Mamuda dokuz uşaktık. Hepsimiz çıktık aaçlıktan. Şindi salt bän kaldım”.

BİR CUVAP YAZIN