Oglan_okuyêr (1)

03.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 493 KERÄ BAKILMIŞ

“Oglan masal okuyêr – 2” kiyadını tanıttılar

Ceviz ayın (sentäbri) 3-dä Gagauziyanın Başkannık binasının büük başında oldu prezentațiya uşaklar için kiyada “Oglan masal okuyêr – 2”, angısını hazırladı Viktor KOPUŞÇU.

Kiyadı tanıttılar Gagauziyanın “Lumina” cümne kuruluşun başı Viktor KOPUŞÇU, Ankara “Gagauzlar” dernään başın yardımcısı Sergey MANASTIRLI hem popaz Sergey KOPUŞÇU.

Prezentațiyda açıklandı, ani bu kiyada toplu 5 gagauz halk masalı. Nicä da birincisi, bu kiyat ta yapılı kompyutor grafikasında çift resimnärlän: sol sayfada kiyadın resimcisi Olga STAMOVA-KULEVA yapmış masaldan renkli bir resim, saa sayfada sa – resimin sadä konturu çizili. Bu konturu uşaklar lääzım kendileri boyasınnar.

“Oglan masal okuyêr – 2” kiyadın çıkmasına deyni para yardımı yapmış Ankara “Gagauzlar” dernää.Kiyadın tirajı 2 bin taanä. O daadılacek Gagauziyada hem Ukrayinada gagauz küülerinin 2-ci klasta gagauz üürencilerinä.
Oglan_okuyêr (2)
Oglan_okuyêr (3)

BİR CUVAP YAZIN