secim_2014

20.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 118 KERÄ BAKILMIŞ

Onnar Gagauziyaya Başkan olmaa isteerlär

Kirez ayın (iyün) 30-da Gagauziyada lääzım olsun Gagauziyanın Başkan seçimneri. Şindilik beş kişi Başkan olmaa isteer. Onnarın ikisi VLAH – Gagauziyanın büünkü Başkanı İrina VLAH hem cümne insanı Mihail VLAH. Öbürlär da – işadamı Vasiliy ALADOV, politikacılar İvan BURGUCU hem Sergey ÇİMPOEŞ.

BİR CUVAP YAZIN