Omor_Sultanov

29.07.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR BÖLÜMÜ, 2211 KERÄ BAKILMIŞ

Onun o yolunu geçämeycän sän bir zaman

Kirgiz poetı, romanistı, yazıcısı, sţenaristı, çevirici, cümne insanı Omor SULTANOV, duudu 1935-ci yılda. Kirgiz hem türk literaturasının klasii. Yaratmaları çevirildi türkçeyä, rusçaya, angliycaya, nemţeyceyä, ispancaya, poläkçasına, vengercaya, mongolcaya hem başka dillerä. Şindi da seftä gagauz dilndä tiparlanêrlar.

BİR DÜŞ GÖRDÜM
Dal, aaç, sanki devä saçları gibi,
Sabaha dooru uyumuşum Tuura-Suu’da.
Bir düş gördüm,  sansın ecel gibi,
Atatürk – Türk atası hakkında.

Kuş kaşlı, uzun boylu, kartal gözlü,
Elli yaşında gibi, taştan lafı.
Geniş omuzlu, elleri da kaaviymiş,
Nasaat etti, sanki benim düşündüüm gibi:

- Aslısını aslı demedään hiç kaşmamalı,
Biz o zaman halkı millet yapmak istemiştik.
Büük şair olduunu sora bildim,
O Sizin ustadınız Nazim Hikmet.

Şairdä şiir, Devlette kuvet üüsek oldu,
Devletin nacaa keskin, şairin şiiri havalı.
Biz o zaman halkı millet yapmak istemiştik,
Bilmedään nicä kader hemen kırıldı.

Padişahlar pek zengin geçti ömürdän,
Ne elli kuruş ne da mal yıvdım.
Her zaman Milleti düşündüm, hastalandım,
Te onun için Atatürk, Türk atasıyım.

Nicä şairlär geçti milletlerdän,
Baaşladı ruhunu insannnara.
Şairlerdän Nazım Hikmet şiir atası,
İnsannıın atası, bütün Türkün.

Te bölä sanki prost ediim istedi gibi,
Çırak deyni bana canını vermiş gibi.
Cuvabımı beklediini sandım,
Yokladı ellerinnän çenesini.

- Şükür Türk atası demäk istedim,
Düşündüm ellerini sıkmaa.
Ayırılarkan uyandım uykudan,
Deputat Medetbekov yanımdaymış.
(türkiye türkçesindän gagauzçaya aktarıldı)

YORGUNNUUN ETMİŞ BEŞİNCİ TÜRKÜSÜ
(“Yorgunnun üzüncü türküsü” kiyadından)

YORGUNNUKTA
(serbest peet)

Bölä fikirlär
yuurêr beni
yorgunukta…
Eer eroplannar
eri sürsä –
traktorlar
göktä
uçacıydılar mı?
Eer parovozlar
gezsä denizlerdä –
gemilär
demir yolda
üzeciydilär mi?
Eşää er
argamak* desän –
o argamak
olup bir gün
köşacek mı?
Eer halturşçikä
talantlı poet desän –
talantlıya
ozaman nicä deyecän?
Bu fasıl fikirlär
yuurêr beni
yorgunukta…
______________
*argamak – ölä bir at

 ONUN O YOLUNU GEÇMEYECÄN SÄN BİR ZAMAN
…Nedir poet? Poet – ömür gençlii,
İlk sevdaya düşän dilber canı.
Peetin özü, paası hem maanası
Poet hem da dilber – bir kısmetin kanı.

Nedir poet? Poet – halkın gençlii,
Bilgiçleri akıllan şaştıran,
Salt Allahtan korkan, diil aalemdän,
Bir padişah gibi tahtasında kalan.

Nedir poet? Dayma yanan ateş,
Ayoz nışan verän hem durmayan hiç raat,
Onun o yolunu geçämeycän sän bir zaman
Poet – köstek aşan hem da uçan bir at.

Gagauzçaya çevirdi Todur ZANET

 

Anaktar sözlär : , ,

BİR CUVAP YAZIN