05-06_2014

29.03.2014, tarafından yazılı , İSTORİYA BÖLÜMÜ, 2793 KERÄ BAKILMIŞ

Önünüzdä 600-cü nomerimiz

Paalı okuycularımız, hiç bir kerä halkımıza, kulturamıza, literaturamıza, incäzanaatımıza, adetlerimizä hem sıralarımıza izmet etmektän atılmadaan, sizinnän barabar, 25 yııllık zaametlerimizlän, etiştik o günä, açan önünüzdä hem elinizdä “Ana Sözü” gazetanızın 600-cü nomeri bulunêr.

Bu uzun yolda kolaylık ta, zorluk ta gördük, karannaa hem aydınnaa da düştük, ama hep ayakta kaldık, zerä herkerä insannaa, doorulaa hem aslıya  izmet ettik, milletimizä kurban olduk.

Saa olsunnar hepsi kim bizimnän bilä bu yolda bulundu, brakmadı bizi yalnızlıkta hem kıtlıkta. Saa olsun Türkiye Respublikası, ani hep yardım etti bizä TİKA hem YTB yolunnan, da bölä gözäl, kırnak hem kıvrak gazetayı çıkarmaa kolaylık verdi.

“Ana Sözü” gazetanızın 600-cü nomeri kutluca olsun! Sevineriz hem kutlêêrız! Saalık hem uzun ömür hepsimizä!

BİR CUVAP YAZIN