Orhan_Kural_KDUda (1)

19.01.2019, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE BÖLÜMÜ, 4051 KERÄ BAKILMIŞ

Orhan KURALdan KDU studentlarına konferențiya

Büük ayın 18-dä Türkiyedän Prof. Dr. Orhan KURAL nasaat etti Komrat Devlet Universitetın studentların önündä. Konferențiyanın temasını var nicä ölä açıklamaa: “Bän hem dünnää hem bendän sora dünnäda ne kalacek?!”
Orhan_Kural_KDUda (3)

Konferențiya başladı Prof. Dr. Orhan KURALın biografiyasını annadan bir küçük slayd-şoudan. Sora Canabisi studentlara danışmasını bu cimnedän başladı: “Gençlär, insanın adı onun zenginniinnän dünnedä kalmêêr, ama onun yaptıı faydalı işlärlän hem iiliklärlän kalêr!” O söledi, ani büünkü günädän 192 devlettä bulunmuş. Hem gezilerini kiyatlara yazmış hem insannar onnarı görsünnär deyni İstanbuldakı evindä muzey açmış.

Prof. Dr. Orhan KURAL annattı, ani lääzım korumaa êkologiyayı, imää hem içimää sade onu ne saalıklı insana hem imää okadar, ani imeklär zän olmasınnar.
Orhan_Kural_KDUda (2)

Canabisi söledi, ani dünnäda hergün aaçlıktan 22 bin insan öler. Buna karşı örnek getireräk, o dedi ani sade İstanbulda gündä 3 milion ekmek somunu boklaa sıbıdılêr.

Prof. Dr. Orhan KURAL urguladı, ani țıgara hem içindä kola olan içkilär saalaa zararlı. Hem konferențiyanın bitkisindä, gençleri ayaa kaldırıp, onnardan emin aldı, ani țıgara içmeyeceklär hem hepsi insannara, hayvannara hem bitlerä yardımcı olaceklar.

Konferențiya zamanında Canabisi baaşladı Komrat Devlet Universitetın bibliotekasına kendi kiyatlarını hem gençlerä verdi nazarlık baaşışlarını.

Konferențiyada bulunan KDU rektoru Sergey ZAHARİYA şükür etti Canabisinä bölä gözäl hem aydınnadıcı nasaatlar için.

Studentlar taa islää Prof. Dr. Orhan KURALı annasınnar deyni, onun nasaatlarını türkçedän rusçaya çevirdi Akademik hem yazıcı Todur ZANET.

Not. Prof. Dr. Orhan KURAL (d. 1950) gezi kiyatların yazıcısı, Benin Respublikasının İstanbul Fahri konsulu, İstanbul Teknik Universitetın (İTÜ) pensiyada üüretim azası, İstanbul Aydın hem İstanbul Esenyurt Universitetın üüretim azası, Türkiye Gezginnär dernään kurucu Başkan, Vanuatu Respublikasının İstanbul Fahri konsulun yardımcısı, Sanay dernää Başkanı. Orhan KURAL 44 yıl İstanbul Teknik Universitetında işlemiş, onnarın 9 yılı kafedra başı olarak.

BİR CUVAP YAZIN