marionetkalar

12.11.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 2057 KERÄ BAKILMIŞ

Ortada büük bır pazarlık var: Büün GHTnın kurucu toplantısı, angısının paası – Gagauziyanın gelecää

Gagauziya Başkanın beterinä Zakonu bir gün ezeräk, Kasım ayın 11-nin erinä, Kasımın 12-dä saat 10-da başlayacek Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı, neredä Gagauziya Halk Topluşun Başı, yardımcıları hem komisiya predsedatelleri ayırılacek. Bakalım GHTnın kurucu toplantısı ne olacek: drama mı, melodrama mı, vodivil mi komediya mı, tragediya mı, tragikomediya mı, parodiya mı osa farsa mı dönecek?

Kendilerinin Gagauziya Halk Topluşun Başı olmaa istediklerini cümneyä bildirdirlär: Nikolay DUDOGLU, Demyan KARASENİ, Vladimir KISSA, Dimitriy KONSTANTİNOV, Georgiy LEYÇU hem Viktor PETROV. Zakona görä Gagauziya Halk Topluşun Başı hem onun yardımcıları saklı oylan seçiler. Kalanı – açık oylan.

GHT Başı seçilmesi için 18 oy lääzım. Bukadar hiç bir kandidatta yok. Onuştan ortada BÜÜK BIR PAZARLIK VAR, angısında baş rolü kuklacılar oynêêrlar: Gagauziya Başkanı, zerä onun tabannarı yanêr, Soțialistlär partiyası, zerä istoriya bokluuna atılmaa kertiinä geldi, Demokrat partiyası, zerä onnar da, soțialistlär gibi, hep o kertiktä bulunêrlar.

Bu toplantı pek gözäl bir spektakli olacek, çünkü, Gagauziyanın haliz patriotları deputatlarından kaarä, kalan deputatlardan iplär kuklacıların ellerindä. Bakalım, o ipleri çekeräk, GHT başına kimi koyaceklar? Osa deputatların gözleri açılacek ta, Gagauziyanın haliz patriotları deputatlarınnan birleşip, Gagauziya Halk Topluşun başına Gagauziya için yanan birisini mi ayraceklar?

Nicä da olsa, teatruyu sevennär, saat 10-da ekrannara! Zerä Gagauziya Halk Topluşun kurucu toplantısı pek gözäl bir spektakli olacek. Ama sade janrasını bilmeeriz: drama mı, melodrama mı, vodivil mi komediya mı, tragediya mı, tragikomediya mı, parodiya mı osa farsa mı dönecek? Ama bir iş kesin bileriz – bu spektaklinin paası  Gagauziyanın gelecää!

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN