patriarh_3

23.10.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 183 KERÄ BAKILMIŞ

Patriarh KİRİL Komratta slujba yapacek

2018-ci yılın Canavar ayın 27-nä Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİL Moldovaya gelecek hem burada iki slujba yapacek.

Patriarhın Moldovada bulunmak programasına görä, Canabisini Kişinev aeroportunda karşlıyaceklar Kişinev hem Bütün Moldova Mitropolitı VLADİMİR hem başka klisä adamnarı. Nedän sora Patriarh KİRİL yollanacek Gagauziyaya da orada, Komrat Meydanında saat, 9:00 Allahlı liturgiya hem saat 12:00-dä dä moleben yapacek.

Molebendan sora Patriarh KİRİLa kendi sözünnän danışacek Kişinev hem Bütün Moldova Mitropolitı VLADİMİR. Bundan sora da selemlama sözünnän Canabisinä danışacek Kaul hem Komrat episkopu ANATOLİY.

Allahlı liturgiyadan sora Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİL verecek medali çok uşaklı analara.

Sora da Patriarh Komrat Klisesinä geçecek.

FOTO: www.patriarchia.ru

Ertesi günü, sabaalendän, Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİL bir slujba Moldovanın Belț kasabasında yapacek.

BİR CUVAP YAZIN