patriotika

16.12.2014, tarafından yazılı , LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ, SIRALARIMIZ BÖLÜMÜ, 1913 KERÄ BAKILMIŞ

Patriotika peet yarışmasının sonuçları belli oldu

Bir ay geeri “GAGAUZLUK” cümne birlii, “Ana Sözü” gazetasınnan bilä, Komrat “Mihail Çakir” pedagogika kolecın üürencilerinin arasında “Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümünä baaşlanan patriotika peet yarışmasını açıkladı. 2014-cü yılın Kırım ayın 12-dä bu yarışmanın sonuşları belli oldu.

Yarışmaya katıldılar hepsi kurslardan peet yazan üürencilär. Jurinin kararına görä 9 kişiyä ödüllär (Galina SİRKELİnin “Lizgerli havada sazların türküsü” hem Todur ZANETin “Koorlaşmış ateş…” peet kiyatları) verildi. İlk üç eri alannara, bu kiyatlardan kaarä, büük ödül olarak, Todur ZANETin “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” kiyadı baaşlandı.

Yarışmada erlär bölä pay edildilär:

1. Nikolay BESARAB, 2412a gr., peet “Vatan”;

2. Nina UZUN, 4111 gr., peet “Salt bu toprak kısmet verer”;

3. Mariya BARGAN, 1214 gr., peet “Dededän  baaşış”;

4. Yulä ANDRİEŞ, 3112 gr., peet “Sevmää onu, saymaa lääzım” hem Lüdmila ZLATOVA 3112 gr., peet “Saygılı Gagauz Eri!”;

5. Mariya ERİNEŢ, 3312 gr., peet “Gagauziya – hoş Vatanım;

6. Oksana GRADİNAR, 3312 gr., peet “Vatan! Ne tatlı bir laf!”;

7. Olesä KAPAKLI, 1214 gr., peet “Duuma erim”;

8. Yulä KİOR, 1214 gr., “Vatanım!”

Yarışmada pay alan başka üürencilerin peetleri da, maasuz baaşış olarak, “Ana Sözü” sayfalarında tiparlanacek.

BİR CUVAP YAZIN