komrat_filip_1

06.09.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 478 KERÄ BAKILMIŞ

Pavel FİLİP bolniţaları baktı hem insannarlan buluştu

Ceviz ayın 5-dä Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPın Gagauziyaya ofiţial iş vizitında Canabisi uuradı Komrat rayon bolniţasının hirurgiya korpusuna hem baktı nicä gider işlär eni bolniţanın düzülmesindä, angısı Türkiyenin parasınnan yapılêr. Pavel FİLİPlan bilä bolniţaların korpuslarını baktılar Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN.
komrat_filip_6

Komrat rayon bolniţasının enilenmiş hirurgiya korpusunda Pavel FİLİP buluştu hastalarlan hem vraçlarlan. İnceledi onnarlan büünkü eni yılaçlama kolaylıklarını. Burada Moldova Premyer-ministrusu baaşladı bolniţanın baş vraçına bir kullanılmış “Dacia Duster” maşinası (2013-cü yıldan beeri 40 bin km geçän bir maşina), verip o maşinanın anaktarlarını doorudan bolniţanın büünkü baş vraçına Elena NOVAKa.
komrat_filip_5

Bundan sora Pavel FİLİP, Hulusi KILIÇ, İrina VLAH, Vladimir KISSA hem Canan ALPASLAN yollandılar Türkiye Respublikasının tarafından TİKA yolunnan yapılan eni bolniţanın stroykasına.

Burada Moldova Premyer-ministrusu tanıştı işlerin durumunnan hem şükür etti Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisinä o yardımnar için, ani Türkiye yapêr Moldova için. Pavel FİLİP urguladı, ani “Moldovaya var ne üürenmääTürküyedän, haliz mediţina uurunda”.

Kendi tarafından Moldova Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ ta şükür etti Moldova tarafına hem urguladı, ani “herliim herbir iş gidärsa plana görä, ozaman bolniţanın eni korpusu Kırım ayında (dekabri) açılacek”.

Hep o günü Moldova Premyer-ministrusu Komrat Devlet Universitetın (KDU) büük zalında buluştu Gagauziya İspolkom azalarınnan, GHT deputatlarınnan, Gagauziya primarlarınnan hem cümne insannarınnan.

Burada Pavel FİLİP annattı nelär yaptı hem yapêr Moldovanın büünkü pravitelstvosu Moldovayı ilerletmää deyni hem nelär yapıldı Gagauziya için. Kendi en büük başarılarını Moldova Premyer-ministrusu sayêr pravitelstvonun enilenmesini hem ministerliklerin sayısının aazaltmasını, eni agenstvoların kurulmasını hem pensiya sistemasının diiştirilmesini.
komrat_filip_3

Sora kendi soruşlarınnan, zorlarınnan, tekliflerinnän hem şükür sözlerinnän Moldova Premyer-ministrusuna danıştılar Moldova Parlamentın deputatı Kornel DUDNİK, “Tomai-Vin” firmasının saabisi Konstantin SİBOV, Çadır “At-Prolin” beygir firmasının öndercisi Konstantin KELEŞ, Çadır primarı Anatoliy TOPAL, Kazayak primarı Grigoriy KİÖR, Kongaz primarı Mihail ESİR, Valkaneş primarı Viktor PETRİOGLU hem başkaları.

Hepsi soruşlara Moldova Premyer-ministrusu detalli hem derin cuvaplar verdi hem açıklamalar yaptı.

BİR CUVAP YAZIN