protestlar_Parlamentin_onunde_20_07_2017_3

21.07.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 840 KERÄ BAKILMIŞ

Pır-pır pırıltı, tır-tır tırıltı, seçim zakonu kararı alındı

Nekadar gam! Nekadar yalan! Nekadar şamata! Nekadar aldatma! Nekadar adamak! Nekadar kullanmak! Sonunda zakonu da kabletmäk! Dün Moldova Parlamentı 74 oylan Moldova Respublikasında karışık seçim sisteması için zakonu kabletti. Bu zakona görä 50 deputat partiya spisoklarından ayırılacek, 51 da – ayırı seçim bölümnerindän. Bu zakonnan kayıl oldu Moldova Prezidentı da.
protestlar_Parlamentin_onunde_20_07_2017_1

Zakon islää mi, diil mi, bunu vakıt gösterecek. Ama bir iş genä şaştırdı: politikannarın tarafından bu zakonun dolayında gagauzlara deyni nekadar gam (!) nekadar yalan (!) nekadar şamata (!) nekadar aldatma (!) nekadar adamak (!) nekadar kullanmak (!) oldu. Gamnar, şamatalar, adamaklar kof  çıktı. Yalannnar, aldatmalar, kullanmalar aslı çıktı. Pır-pır pırıltıdan sora, tır-tır tırıltıdan sora, Moldovada seçim sistemasını diiştirmäk zakonu kararı 5 mınutta alındı.

Zakon kabledilärkan Parlamentın önündä, arkasında, dolayında büük bir spektakli geçärdi. Spektalinin aktörları da bunnardı: zakonun kabledilmesinä karşı olan mitingçilär bayraklarlan, megofonnarlan hem plakatlarlan, (parlamentın önünkü tarafında bir tarafta), zakonun kabledilmesinä arka olan mitingçilär bayraklarlan, megofonnarlan hem plakatlarlan, (parlamentın önünkü tarafında öbür tarafta), poliţiya kara gözlüklärlän hem speţnaz tokmaklarlan, gaz balonnarınnan, kaskalarlan hem bronujiletlarlan (hererdä: parlamentın önündä, arkasında, dolayında, parklarda, sokaklarda, stadionnarda, yayan, avtobuslarda, speţmaşinalarda). Bu – birinci spektakliydi.
protestlar_Parlamentin_onunde_20_07_2017_2

İkinci spektakli oldu taa ileri, açan türlü politikannar, üüsek erlerä seçilmää deyni gagauzaları kullanmak için, bizä bu Zakonda Gagauziyaya 5 deputat kvotası eri ayırmaa deyni adadılar nestelerni yırtmaa. Gagauzlar inandılar, nicä taa ileri inandılar başka yalancıları, da kendi seslerini onnara verdilär. Onnar da üüsek erlerä, kimär kerä en üüsek erlerä, ayırıldılar, da gagauzlara adamaklarını unudup, kendi oyunnarını ileri dooru oynadılar hem oynêêrlar.

Bölä oldu bu zakonnan da, bölä olacek büün, Orak ayın 21-dä, Gagauziyaylan ilgili 3 zakonunnan da.

Bölä olacek herkerä, zerä gam, yalan, şamata, aldatma, adamak, kullanmak Gagauziyanın üç okadar büük derdi, ani o dertlär bizi yok ederlär, verip kolayını gamcılar, yalancılar, şamatacılar, aldadıcılar, adamakçılar, gagauzları, nesteyi kullanmış gibi kullanıcılar, iirineräk, sıbıdêrlar boklaa. Da sora, sıra geldiinän, onnar bir umursuz, sansın ne suvan imişlär hem ne suvana kokêrlar, genä kullanaceklar hem, uyanmarsak, taa çok kullanaceklar bizi nesteleri bitincä. Ama nestelär hiç bir kerä da bitmeerlär.
21.07.2017 sabaası

Todur ZANET, akademik, poet Gagauziya Millli Gimnanın avtoru

Fotolar – point.md

BİR CUVAP YAZIN