popazlar_ordennar

19.07.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 574 KERÄ BAKILMIŞ

Popazlara Moldova Prezidentından ordennar hem medalilär

Moldova Prezidentı İgor DODONun 2017-ci yılın Orak ayın 15-dän № 271-VIII emirinä görä, Moldovanın 17 popazı ordennarlan hem medalilärlän ödüllendilär. Orak ayın 16-da da Popazlara Moldova Prezidentın rezidenţiyasında İgor DODON bu ödülleri saabilerinä verdi.

Ödül kabledeledän popazların arasında var Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY, Gagauziyanın Baş popazı protoierey Pötr KELEŞ hem Kıpçak küüyün klisesinin popazı protoierey Vitaliy ZELİNSKİY.

Episkop ANATOLİY (Georgiy BOTNARU) kabletti ordenı “Ordinul de Onoare”.

Protoiereylär Pötr KELEŞ hem Vitaliy ZELİNSKİY kablettilär medali “Meritul Civic”.

BİR CUVAP YAZIN