maya_sandu_vizit (2)

12.10.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 340 KERÄ BAKILMIŞ

Moldova Premyer-ministrusu Maya SANDUnun Komrata vizitı

Canavar ayın (oktäbri) 11-dä Komratta bulundu Moldova Premyer-ministrusu Maya SANDU.

Canabisinin vizitı başladı kendisinin, Gagauziya Başkanının hem Gagauziya Halk Topluşu Başınnan en eni tehnologiyalara görä yapılan Komrat çevrä yolun düzülmesinnän tanışmaktan. Bu yolu Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın verdii kreditlän (59,5 milion evro) Türkiyedän “Onur Construction” kompaniyası yapêr. Yolun uzunnuu yaklaşık 19 kilometra olacek hem da bu yol 2021-ci yılda başarılacek.

Vizitın ikinci noktasıydı Komrat Nikolay TRETYAKOV teoretik lițeyi, ani bu günnerdä kurulmasının 55-ci yılını kutlêêr. Burada Premyer-ministru Maya SANDUyu, Gagauziya Başkanını İrina VLAHı hem Gagauziya Halk Topluşu Başını Vladimir KISSAyı tuz-ekmeklän hem gagauz halk oyunnarınnan karşladılar. Lițeyin yıldönümä adanmış yortulu toplantısında da Canabilerinä üürencilär hem üüredicilär bir konțert gösterdilär. Nedän sora tribunadan kutlamak nasaatlarınnan insannara danıştılar büük musaafirlär, angılarının arasında vardı Moldovada Bulgariya Büükelçisi da.

Eridir urgulamaa, ani Komrat Nikolay TRETYAKOV teoretik lițeyi, 5-ci şkola olarak, 1964-cü yılda açıldı. 1975-ci yıldan beeri taşıyêr Sovetlär Birlii geroyun Nikolay TRETYAKOVun adını. 2004-cü yılda teoretik lițeyi oldu. Büünkü gündä lițeydä yaklaşık 700 uşak üürener.

Vizitın üçüncü noktasıydı Komrat Mihay EMİNESKU teoretik lițeyi. Bu lițeydä üürenmäk romın dilindä geçer. Burada Moldovanın Premyer-ministrusu tanıştı lițeyin durumunnan, üürenmäk ortalıınnan hem cuvap verdi o soruşlara, ani Canabisinä sordular lițeyin üüredicileri hem üürencileri. Onnarın önündä Mariya SANDU açıkladı, ani birkaç aydan sora, Romıniya pravitelstvosunun Moldovada Soțial inițiativalar Fondu (FİSM) para yardımınnan, Komrat Mihay EMİNESKU teoretik lițeyinä deyni eni üürenmäk korpusun düzülmesi başlayacek.

Vizitın son noktası oldu Gagauziya Başkanınnan göz-gözä protokol görüşmesi hem Gagauziya öndercilerinnän buluşması, neredä pay aldılar Gagauziya İspolkomun azaları, Gagauziya Halk Topluşun hem Moldova Parlamentın  deputatları, primarlar, kuvedä yakın olan cümne insannar.

Dimu ERİBAKAN

maya_sandu_vizit (4)
maya_sandu_vizit (3)
maya_sandu_vizit (7)
maya_sandu_vizit (8)

Foto: vlah.md

BİR CUVAP YAZIN