dodon_gagauziyada_09_07_2020 (4)

11.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 655 KERÄ BAKILMIŞ

Prezident İgor DODON: Dedim kafanı koparacam!

Orak ayın (iyül) 9-da Gagauziyaya ansızdan geldi Moldova Prezidentı İgor DODON da, Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan barabar, Komradı, Baurçuyu hem Çadırı dolaştı.

Canabisi vizitını Komradın Yalpug tarafında Orak ayın (iyül) 5-dä olan yaamurlardan büük zarar görän evlerin saabilerinnän buluşmaktan başlattı. Prezidenta sölendi, ani bu tabiat belası 2 milion 300 bin leylik zarar yaptı. İnsannarlan buluşarak Moldova Prezidentı adadı, ani danışacek pravitelstvoya bu zararı rezerva fondlarından kapatmaa. Bundan kaarä İgor DODON kendisindän da o günü hepsi zarar görän aylelerä para verdi.

Bundan sora Moldova Prezidentı yollandı bakmaa nicä işlär gider Kongaz-Baurçu yolun düzülmesindä. Burada Gagauziya Başkanı annattı Canabisinä, ani bu yol pek prost yapılêr hem “asfalt, plastilin gibi, trofalanêr”. Bundan kaarä Moldova Respublikası yollarının Devlet administrațiyasının baş direktoru yardımcısı Yuriy PAŞA da dedi, ani “yolu yapan kuruluşa izin verildi asfaltı kesip, erinä eni hem kaliteli asfalt döşesin”.

Kendi tarafından prezident söledi, ani “herliim podrärçik ileri dooru da işleri bölä prost yaparsa, onunnan kontrakt, parayı ödämedään, kesilecek”.

Ertesi günü da, Moldova TVsında lafederäk İgor DODON adadı, ani işleri kaliteli yapmarsa, podrädçiin kafasını koparacek: “Dün bulundum Gagauziyada bir yol parçasında: Kongaz– Beşalma, bana kalsa. Podrädçii koydum çıkarsın prost asfaltı. Çıkardı asfaltı birkaç üz metra uzunnuunda. Nicä plastilindı. Dedim kafanı koparacam! Nicä ölä, biz harcêrız devletin bücetından 40 milion ley da onnar bizimnän oyuncak mı oynayaceklar?! Yolun herbir kilometrasını kontrol edecez. Verdim para yollar için – yollar kaliteli lääzım olsunnar”.

Söz gelişi, Prezidentın lafına görä, bu yıl kimi küülerin hem kasabaların yollarının yapılması için 3 miliard ley para verilecek.

Baurçuya gelmişkana Moldova Prezidentı baktı nicä gider işlär erindeki SRLda, ani şindi taman ekinneri biçärdi.

Sora İgor DODON yollandı Çadır kasabasına, neredä Canabisi tanıştı rayon bolnițasının durumunnan hem onun COVID-19 karşı koymasınnan. Burada Moldova Prezidentı verdi bolnițanın administrațiyasına diplomnarını, daatsınnar deyni o medițina zaametçilerinä, ani COVID-19 karşı koymasında zaamet ederlär.

Hep Çadırda İgor DODON tanıştı başka bir SRL kompaniyasınnan, ani yapêr “snek” denilän malları (snek – kurudulmuş iyecek malları) hem transport izmetleri uurunda çalışêr.

Çadır kasabasının primarı Anatoliy TOPAL annattı prezidenta o işlär için, ani yapılêr burayı investițiyaları çekmää deyni.

Bundan kaarä Moldova Prezidentı hem Gagauziya Başkanı tanıştılar Çadırdakı kliseylen da, angısının işleri için annatı Ay-Boba Dimitriy.

Vizitın sonunda Moldova Prezidentı baktı nicä gider işlär Çadır kasabasında Azerbaycan tarafından yapılan Kultura hem üüredicilik Merkezindä. Bu Merkezin yapılması için 1 milion 300 bin evro para harcanêr.
dodon_gagauziyada_09_07_2020 (1)
dodon_gagauziyada_09_07_2020 (2)
dodon_gagauziyada_09_07_2020 (3)
dodon_gagauziyada_09_07_2020 (5)

Patretlär: vlah.md

BİR CUVAP YAZIN