referendum_miting

21.02.2017, tarafından yazılı , ANALİTİKA BÖLÜMÜ, 1345 KERÄ BAKILMIŞ

REPLİKA: Birkaç gündän sora unudulmuş iki cıngırdaklı iş, cümneyi param-parça edip, Gagauziyayı böldü

Küçük ayın 2-dä Komratta iki “önemni” iş oldu: 1. Konsultativ Referendumun 3-cü yıldönümün kutlaması; 2. “Gagauziya – 2017. Reforma zamanı” III-cü Cümne-politika forumu.

Nicä geçti bu meropriyatiyalar, ani birkaç gündän sora unuduldular, bu ayırı bir iş. Kestirici iş o, ani onnar gösterdilär – Gagauziyada birlik yok hem Gagauziyada parayı yok nereyi harcamaa!

Ani birlik yok, bunu çoktan bilärdik! Ani parayı yok nereyi harcamaa – bu iş için da şüpelenärdik, ama bu iki bom-boş meropriyatiyalara harcanan paralardan sora gördük, bu da aslı.

Gagauziyada 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä olan Konsultativ Referendumun 3-cü yıldönümünü kutlamaa deyni Komrat meydanında miting yapıldı. Bakmadaan ona, ani o mitinga insan getirmää deyni devlet kuruluşlarına saklıdan izin verilmiş, hep okadar meydan tehnacaydı. Bunu  patrettän da göreriz. Gagauziya Başkanın ofiţial saytında sa miting için bişey yazılı yok! Ye, neredä Konsultativ Referendumun önemni olması?!

Ne düşer sölemää III-cü Cümne-politika forumu için, burada da hepsi belli: toplandılar, lafettilär, politikaya girmää isteyän sarısını yutmayannar başkana hem ispolkoma biraz kritika yaptılar, nestettilär, da daalıştılar. Başkan kritikayı işitmedi, zerä bu vakıt Komradın meydanında mitingta nasaat edärdi.

Bölä, iki cıngırdaklı iş, cümneyi param-parça edip, Gagauziyay böldü. Bu bölmenin meevaları bizä deyni pek acı olcak, belliki, ayakta kalarsak.

Todur ZANET, akademik, poet Gagauziya Millli Gimnanın avtoru

Not. Gagauziyada 2014-cü yılın Küçük ayın 2-dä olan konsultativ Referendumda iki soruş için insannarın fikirini sorduydular:
1. Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için.
2. Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan arasında Tamojnä Birliinä girmää deyni soruşun incelemesi.
Referendum sonuşları bola oldu:
- Gagauziya halkın dış yolunu kendibaşına seçmä hakkın kalınmış statusu için”– 98,8%;
- Rusiya, Belorusiya hem Kazahstan arasında Tamojnä Birliinä girmää deyni – 98,47%.
Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası açıklamasına görä  ozaman Referendumda pay aldı 70 bin 376 kişi –b u, ozaman Gagauziyada seçim hakkı olan insannarın 70,04%.

BİR CUVAP YAZIN