Fazli

28.06.2013, tarafından yazılı , KİŞİLÄR, KULTURA, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 2501 KERÄ BAKILMIŞ

Resimci Pötr FAZLI – 60 yaşında

Kirez ayın (iyün) 20-dä anılmış gagauz resimcimiz, Valkaneş resimci şkolasının direktoru Pötr İvanoviç FAZLI 60 yaşını kutladı. Pötr FAZLI duudu Valkaneş kasabasında 1953-cü yılda. 1972-ci yılda başardı Kişinevdakı “İ.E.Repin” adına respublika resimcilik uçilisçesini, taa sora da, Kişinevdakı “İ. Kreanga” adına devlet pedagogika universitetin resimcilik hem dizayn fakultetini. Zanaatlanêr jivopis uurunda.

Resimcinin ilk sergisi 1976-cı yılda yapıldı. Ozamandan beeri Pötr FAZLI çeşitli erindeki, respublika hem halklararsı sergilerdä pay aldı. 1988-ci yılda Yaponiyada olan sergidä altın medaliyi kabletti. Sovetlär Birliin, Moldova Respublikasını hem Gagauziyanın resimcilär Birliklerin azası. Gagauziyanın kulturada hatırlı zaametcisi.

Sık söleerlär, ani yaşamanın var biyaz hem kara sayfaları. Ama Pötr FAZLInın resimnerindä yaşamanın rengi – alaca. Düşünerim, ani bu en dooru bakış yaşamaya, cünkü yok onun ayırı biyazı hem karası, kırmızısı hem maavisi, sarısı hem eşili – var bir boya karışımı, angısı düzer yaşamanın dadını. Neredä kara – onun tuzu. Biraz zeedä sepelärsän – zor iniler, ama hiç olmadaan da – baygın hem yavan,  kırmızısı – atesi, sarı – güneşi, eşil – saalıı…

Hepsi bu gözellii annatmaa hem açıklamaa deyni, resimcinin yıldönümünä karşı, Avdarma küüyün “D. Çelengir” teoretik liţeyin üüredicisinin hem  Pötr İvanoviçlän bir klasta üürenän insanın Lübov Stepanovna SARANDİnin teklifinä görä, liţeydä Canabisinnän buluşmak oldu. Pötr İvanoviç getirdi hem sergiledi burada kendi resimlerini, master-klas gösterdi hem soruşlara cuvap verdi. Maasuz musaafirä deyni türkülär çalındı hem oyunnar oynandı.

Buluşmak dialog, soruş-cuvap hem anmak biçimindä geçti. İlkin Lübov Stepanovna annatı kendisi için hem kendi şkola yılları için. Söledi, ani Pötr İvanoviçlän bir partada oturmuşlar. Sora da musaafirlär masanın başında er alsın teklif edildi anılmış resimcimizä.

Buluşma zamanında gösterildi videolar, patretlär hem slayd-şou, angıları annatılar Lübov Stepanovna SARANDİ için hem anılmış gagauz resimcimiz Pötr İvanoviç FAZLI için.

Buluşmadan sora Pötr İvanoviç FAZLI kendisi yaptı bir ekskursiya liţecilerä hem annattı resimnerini.

Elena Födorovna KARAMİT, Avdarma küüyün “D. Çelengir”teoretik liţeyin direktoru.

BİR CUVAP YAZIN