olimpiada_stena

24.03.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 942 KERÄ BAKILMIŞ

Respublika Olimpiadasında okunan genç poetların peetleri

Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadasının poetlarlan buluşmada kendi peetlerini okudular poetlar İrina TANASOVİÇ (11-ci klas, Avdarma küüyün D. Çelengir adına teoretik liţeyi), Veronika ÇOLAK (10-cu klas, Kıpçak küüyün B. Yanakoglu adına teoretik liţeyi), Valentina GOTİŞAN (12-ci klas, Beşgöz küüyü, Çadır V.Moşkov teoretik liţeyi), Mariya BARGAN (Komrat M. Çakir kolecı).

 

Büün Valentina GOTİŞANın hem Veronika ÇOLAKın peetlerinnän tanışın.

Zengin Ana Dilim!
Ana Dilim, paalı dilim,
Sensiz bän yokum Bucakta.
Hadi, dostlar, tez söleylim,
Ne saklı var bu lafta.

Dil – o şafk, Vatan, Ana!
Verer bir hodulluk sana,
Yaraşêr nicä bir dost,
Onunnan ürääm olmêêr prost.

Yaşêêr, yıldız gibi, göktä,
Ki ileri yolu açmaa.
Olmaa bir gagauz bölä,
Ani kendini taa ilerletmää.

Herbir insan bu dünnedä
Lafeder paalı Ana Dildä.
Dildä, angısı ilerdän kalmış
Hem cenktä duşmanı ensemiş.

Gagauz – ayozlu bir laf,
İsteerim işitsin taraf.
Ölä oldu bu vakıtta
Kalmêêr gagauz küüdä.

Lääzım bilä toplanalım,
Kaavi birlik biz kuralım,
Lafedelim bir pak dildä,
Gagauzluk kalsın bizdä.

Severim bän seni, Dilim,
Şen olêr benim kefim.
Kaybelmä, dur çetin erdä
Sendän zengin yok birerdä.
Valentina GOTİŞAN,
Çadır kasabanın V. Moşkov adına teoretik liţeyi

Sensiz bu yaşamak pek zor geçer…
Sensiz bu yaşamak pek zor geçer,
Sabaa-gündüz senin için hep düşünerim!
Bu sevgiyi bän canımda koruyacam,
Günnerin bitkisinädän hiç unutmaycam…

Yalvarêrım, küsmä sän bana!
Afet beni bu dünnedä…
Sensiz hiç çıkmêêr bir soluum,
Açan sän yoksun yanımda!

Bekim bän da kabaatlı
Bizim bu ayırılamızda?!
Yok nası unudıım seni,
Sän hep benim salt aklımda!!!

Ama nicä hepsi çeketti?
Çiçeklär, güneş, sevgi…
Ne oldu aramızda?
Ne uymadı biri-birimizä?!

Uyku hiç tutmêêr, bil canım…
Senin için hep düşünerim!
Bana deyni bu dünneydä
Sän en paalıysın, güneşim.

Baarıştık. Sansın düştüm bir kuyuya.
Kurumêêr gözlerimdän yaşlarım…
Ürääm acıyêr senin için,
Sän sa deersin: “Hadi, dost seninnän kalayım!”

Güneşim benim, sensiz bu yaşamak pek zor geçer…
Hep senin için salt düşünerim.
Sevgim benim, seni bän pek severim!
Seninnän salt, yıldız gibi, yaşêêrım!
Veronika ÇOLAK,
10-cu klas, Kıpçak küüyün B. Yanakoglu adına teoretik li
ţeyi

BİR CUVAP YAZIN