romun_gagauz

14.12.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 683 KERÄ BAKILMIŞ

Romın hem Gagauz dillerini Gagauziyada paralel üüreniler

Gagauziyanın eni Başkanı seçildii gündän beeri Gagauziyada başladılar Romın dilini üürenmektä çeşitli programalar ömürä geçirilmää. O programaların birisi – uşak başçalarında Romın hem Gagauz dillerini paralel üürenilmesi.

2015-ci yılın Orak ayın (iyül) 14-dä Komratta, OSCEnın azınnıklar işlerinä bakan Baş komisarı para yardımınnan, “Integrarea cu respect pentru diversitate – învăţarea simultană a limbilor română şi găgăuză” (http://anasozu.com/romun-hem-gagauz-dilleri-paralel-uurenilecek-2/) proektı başladı. Proektı Gagauziya İspolkomunnan birliktä ortak yapêrlar ANTEM (Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova), Moldova üüredicilik ministerlii, Moldova Bilimnär akademiyasının kultura varlıı İnstitutu hem Moldovanın etniklararası ilişkilär Bürosu.

Bu proektlan ilgili olarak, Kırım ayın 9-da Komrat regional bibliotekasında oldu presentaţiya didaktika materiallarına, angıları sora verildi Gagauziyanın 10 uşak başçasına, neredä var 10 hazırlanmak grupası.

Bu didaktika materiallarında var CDlär (800 taanä) hem masal, türkü hem peet kiyatları (400-zär taanä). Kiyatların hazırlanmasında pay aldılar gagauz dilindä üüredicilär hem terbiedicilär, Komrat Devlet Universitetın üürediciler hem ANTEMın zaametçileri. CDnin yazılmasında tekstları okudular Çadır Milli Teatrunun artistleri.

Büünkü gündä bütün Gagauziyada Proektta pay alêr 230 uşak hem 200 ana-boba.

BİR CUVAP YAZIN