ionita_gagauziyada (5)

18.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 134 KERÄ BAKILMIŞ

Romıniya Büükelçiliindän Gagauziyaya yardım

Ceviz ayın (sentäbri) 17-dä Romıniya Kişinev Büükelçisi Daniel İONİȚĂ bir iş vizitınnan Gagauziyada bulundu, neredä birkaç sırada hem buluşmada pay aldı, açıklanêr Romıniya Moldova Büükelçiliin pres-relizında.

Vizit sırasında Büükelçi Daniel İONİȚĂ, Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Komrat Primarı Sergey ANASTASOVlan birliktä, baktı nicä gider işlär Komrat “Mihai EMİNESKU” romın lițeyin eni korpusun düzülmesindä, ani yapılêr Romıniyanın bir büük payda para yardımınnan.

Bundan sora Romıniya Kişinev Büükelçisi verdi Komrat rayon bolnițasına 45 bin evroluk medițina tertipleri hem malları yardımınını, angısı Romıniya Pravitelstvosunun tarafından imzalanan İlerlemäk için Halklararası yıllık Planına koyulduydu hem RoAid agenstvosunun aracılıınnan Gagauziyaya getirildi. Bu yardım içindä var anesteziya hem intensiv terapiya bölümü için 8 medițina tertibi, ani COVİD-19 durumunda verecek kolayını insannarı ilaçlamaa.

Komrattan sora Romıniya Kişinev Büükelçisi yollandı Çadır kasabasının 2-ci lițeyinä, neredä baaşladı I-IV klaslar için 20 romın dilini üürenmäk kiyadı.

Yardımnarlan ilgili olarak Daniel İONİȚĂ bölä bir açıklama yaptı: “Üüredicilik hem saalıı korımak – bu en önemni alannar, angılarında Romıniya arka olêr hem arka olacek Moldova Respublikasına, bakmadaan ona, angı politikacılar kuvettä bulunêrlar.

Moldova Respublikasının vatandaşlarına bütün ürektän cömertçä yapılan yardımnar, politikaya görä uygulanmêêr hem yardımı kabledennerin etnika soyunnan hem dilinnän ilgili diil.

Ama hep bu vakıt, biz savaşêrız, ani Romıniyanın Moldova Respublikasına arka olması garmoniya biçimindä EB hem EB azaları devletleri tarafından yapılan proektlarlan zeedelensin”.
ionita_gagauziyada (4)
ionita_gagauziyada (1)

Patretlär: vlah.md

BİR CUVAP YAZIN