tika_romınıya

22.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 701 KERÄ BAKILMIŞ

Romıniyada Osmannı arhivı TİKAylan gün üzünä çıkêr

Kasım ayın 21-dä Romıniyanın baş kasabasında Bukureştä, TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinațya Ajansı) Başkannıı tarafından yapılan üç proektın başarılmasının ofițial sırası oldu. Onnardan en önemnisi Romıniya Milli bibliotekasında Osmannı döneminä baalı olan yaratmalarının hem  dokumentların arhivını dünneyä açmaa.

Bu proektın ofițial sırasında pay aldılar Romıniya Kultura Ministerliin sekretari Viviana ANGHEL, Romıniya Milli bibliotekasının direktoru Maria M. RĂDUCU, Türkiyenin Bukureş Büükelçisi Koray ERTAŞ, TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Bukureş Koordinatoru Yasemin Melez BİÇER, bilim hem cümne insannarı.
tika_romınıya_1

Osmannı döneminä baalı olan yaratmaların hem  dokumentların arhivını dicital sistemasına geçirmää deyni TİKA baaşladı Romıniya Milli bibliotekasına profesional skaner hem depolama sistemasını. Bu verecek kolayını Osmannı arhivını, üüsek kalitedä dicitala aktarıp, korumaa hem bütün dünneyin bibliotekalarına hem bilim insannarına açmaa.

Romıniya Milli bibliotekasında Osmannı döneminä baalı olan yaklaşık 65 bin dokument var: istoriyalı yaratmalar, arhiv belgileri, türlü kartalar, grafika hem gravüra resimneri, patretlär hem gazetalarlan jurnallar.

Nicä açıkladı ofițial sırada Dr. Mahmut ÇEVİK “Bölä proektlar Evropanın çok deletlerindä yapıldı hem yapılêr. O devletlerin arasında var Bosna Gerțogovina, Kosova, Karadaa, Albaniya, Makedoniya, Vengriya”.

Bu proekttan kaarä hep o günndä Romıniyanın evsiz hem kimseysiz insannarına pak hem temiz yaşamaları yardımnarı proektları da yapıldı.

BİR CUVAP YAZIN