lovuska_1

02.10.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BÖLÜMÜ, 720 KERÄ BAKILMIŞ

Rus dili burayı da girdi artık

(Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu rusça spektakliyi koydu)

2018-ci yılın Ceciz ayın (sentäbri) 27-dä Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu FRANȚUZ dramaturgun Robert THOMASın (28.09.1927-03.01.1989) «Ловушка» spektaklisinin, diil GAGAUZ dilindä, ama RUS dilindä premyerasını gösterdi.
lovuska_2

Spektaklidä rolleri oynadılar: Daniel – Anatoliy RADULOV, Florans – Natalya İVANÇUK, Küre – Renat RADOV, komisar – Mihail KONSTANTİNOV, brodäga – İlya HACI, medsestra – Svetlana GENOVA, polițiyacılar hem sanitarlar – teatrunun başka zaametçileri.

Spektaklinin rejisöru Kişinevdan “A. P. Çehov” Devlet RUS dramatika teatrusunun rejisöru Dmitriy KOEV.

Hiç bir şüpeyä koymadaan “Dionis TANASOGLU” teatrusunun aktörlarının hem onnara yardımcı olan rejisörun talantlarını hem becerikliini, isteerim onnara sölemää, ani, hiç bir politika oyunnarına kurban olmadaan, lääzım “gagauz milli teatrusu” GAGAUZÇA spektakli göstersin. RUÇA spektaklileri göstermää deyni var rus teatruları.

Spektakli bin kerä islää olsun, 10 bin kerä gözäl olsun, ama gagauzça olmadıynan onun GAGAUZLARA hem GAGAUZLAA ne faydası hem ne paası var?!

Bu oyunnarlan ne milliliimiz kaldı, ne gagauzluumuz kaldı. Teatrunun adında da “gagauz milli” yazıları bizi gülmää almak yazıları olarak kablederim.

Todur ZANET, dramaturg hem rejisör

BİR CUVAP YAZIN