konstitut

22.01.2021, tarafından yazılı , POLİTİKA BÖLÜMÜ, 741 KERÄ BAKILMIŞ

Rus dilini genä nestesinä oturttular. Sıra “gagauz paketı” zakonnarına geler

2021-ci yılın Büük ayın 21-dä Moldova Konstituțiya sudu aldı Karar, ani 16.12.2020 günü Moldovanın parlamentında kabledilän “Moldova topraklarında dillerin çalışması için” № 234 Zakonu, neredä rus dilin geniş kullanılmasına yol açılardı, Konstituțiyaya uymayan bir zakondur.

Bunda hiç bişey şaşılacek yok, çünkü, nicä biz taa ileri yazdıydık Moldova parlamentarlıı hem daavacılık sisteması büük bir cambazlıktır – isteyän istediini yapêr. Bu uurda teatrular dinnener.

Ani Moldova Konstituțiya sudu rus dilini nestesinä oturdacek hiç birinin şüpesi yoktu: ne soțialistlerin, ani kendilerini “rus dilli insannar için düşünän” göstererlär, ne romın vatandaşlarının, ani parlamentta deputat olarak hem Moldova Konstituțiya sudunda daavacı olarak oturêrlar hem Moldova devletliini içindän iyerlär.

Şaşılacek bir iş: Konstituțiya sudun bölä karar alınmasınnın, şaka murat maamilä surat, sebepi! Te ne açıklama yaptı Moldova Konstituțiya sudun predsedateli: “Sud statistikayı kullandı, zerä kendi analizını baaladı etnika azınnıkları kişilerin haklarına, hem esaba aldı onnarın ana dillerini, ama diil o dilleri, angılarında onnar lafederlär”. Siz bişey annadınız mı?

Geçennerdä, açan bän dedim bir büük romın taraftarına, ani gagauzlar halktır da onnarı bu statustan “halkçaaz” uuruna 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 27-dä Moldova SSRın Üüsek Sovetin Predsedateli Mirça SNEGUR tarafından imzalanan bir Kararlan düşürüldülär, o erif bana ölä dedi: “Basarabiyada (Moldova Respublikasında da diil!!!) var salt bir halk – romın halkı. Kalanı – halk diil!”

Bän da onun aklısına getirdim, ani istoriyada bu artık diil çoktan olduydu – “Bir Halk! Bir İmperiya! Bir Önderci!” hem ekledim: “Bir da büük nestä!”

Nicä da olsa, hepsi bu oyunnarın sebepi çoktan belli, onuştan raat durun: tezdä “gagauz paketı” denilän zakonnarına da sıra gelecek!

Akademik Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN