rusiya_kokusu_1_

12.06.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 880 KERÄ BAKILMIŞ

Rus kokusu GAGAUZLUU buudu! Burada nezaman GAGAUZLAA kokacek?

Kirez ayın (iyün) 12-dä, Gagauziya Halk Toplışun 48-ci toplantısında alındı karar Gagauziya Halk Toplışuna eni seçimneri Ceviz ayın (sentäbri) 19-da yapmaa, taman ölä, nicä istedi Gagauziya Başkanı İrina VLAH.

Ani İrina VLAHın istedii olacek, belli oldu taa baştan, zerä GHT toplantısına kaçaracık geldilär Gagauziya Başkanın ipinnän kolverilän o deputatlar, ani İrina VLAHı yalayıp-ballêêrlar hem angıları, Gagauziya uşakların aazından bukayı alıp, titsi sırıtmaklan Hederlez ayın (may) 7-dä “Gagauziyanın 2021-ci yıla Bücetı” Zakonu için kablettilär, bak: http://anasozu.com/usaklarin-aazindan-bukayi-alip-kendilerina-bucet-kurdular/. Onnara halk deputatları demää dilimiz dönmeer, onuştan deyecez Gagauziya Başkanın deputatları.

Toplantıda GHT Başı yardımcısı halk deputatı Aleksandr TARNAVSKİY, urgulayarak, ani GHTnın şindiki deputatların mandatları bitii 2021-ci yılın Büük ayında (yanvar), teklif etti Halk Topluşuna seçimneri Harman ayın (avgust)15-dä yapmaa, ama Çadırdan Gagauziya Başkanın deputatı Ruslan GARBALI ortaya çıkardı Gagauziya Başkanın tarafından teklif edilän günü – Ceviz ayın (sentäbri) 19-nu.

Bakmayıp ona, ani Gagauziya Başkanı geçennerdä söleyeräk, ani  bu halka karşı bücettı kabletti “halk” deputatları (bak: http://anasozu.com/baskanin-ipinnan-kolverilan-18-deputati-baskan-sindi-kabaatli-yaper/), o deputatların üzünä tükürdü, Kirez ayın (iyün) 12-dä hep o deputatlar, tükürükleri sileräk, İrina VLAHın istediinä görä, Gagauziya Halk Topluşuna eni seçimneri Ceviz ayın (sentäbri) 19-da yapmaa deyni ellerini kaldırdılar.

Taa da beter, bu, nestä, seçim işi yapılırkana, Baurçu küüyün 12-ci seçim bölümündän Gagauziya Başkanı deputat Grigoriy KADIN, urgulayarak, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da Rusiyada tek seçim günüdür, gagauzları hem Gagauziyayı sansın gülmää alarak hem biraz diiştireräk rus poetın Aleksandr PUŞKİNın hodulluk sözlerini «Там русской дух… там Русью пахнет!» (“Orada rus ruhu… orada Rusiyaya kokêr!”), dedi  “Burada rus ruhuBurada Rusiyaya kokêr!”. Neyä Avdarma küüyün 11-ci seçim bölümün halk deputatı Elena KARAMİT sordu: “Burada nezaman GAGAUZLAA kokacek?”

Dooru: Gagauziya Halk Topluşunda hem Gagauziyada GAGAUZLAA nezaman kokacek?

Akademik Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN