Platforma_1

16.03.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 468 KERÄ BAKILMIŞ

“Rusiyanın dostları” “Rusiyanın duşmannarı”nan alındılar

Baba Marta ayın 16-dä maasuz bir pres-konferențiyada Soțialistlärlän Demokratlar partiyaların başları açıkladılar, ani aralarında “pravitelstvoya arka olmak için politika platforması” annaşması imzaladılar.

Hem Soțialistlär partiyasının başı Zinaida GREÇANAYA hem da Demokratlar partiyasının başı Pavel FİLİP söledilär, ani bu işbirlii Platforması “insannar için hem birliktä koronavirus pandemiyasını ensemää deyni” kuruldu.

Koronaviruslan düüşmektän hem da ekonomikaylan soțial soruşlarından kaarä, Platforma unutmadı kendilerini da, payedip ministerlik skemnelerini.

Ön haberlerä görä, insannara deyni kendilerini “Rusiyanın dostları” gösterän Soțialistlär partiyası atılêr Moldovanın önemni ministerliklerindän da verer onnarı Soțialistlerä görä “Rusiyanın duşmannarına” – Moldova Demokratlar Partiyasına, bunnar: reintegrațiya soruşlarında vițe-premyer; korunmak ministerlii; üüredicilik, kultura hem aaraştırma ministerlii; dışişleri hem Evropaya integraţiya ministerlii; ekonomika hem ingrastruktura ministerlii.

Not. Aklınıza getireriz, ani bir yılın içindä bu Soțialistlär partiyasının ikinci alınması. Onnar 2019-cu yılın Kirez ayın 7-dä AKUM blokunnan koalițiya kurduydular.

BİR CUVAP YAZIN