uzum

28.07.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1177 KERÄ BAKILMIŞ

Rusiyanın embargosu aar tokmaklan urêr Gagauziyanın şiftçilerinä da

Moldovadan meeva hem zarzavat malların Rusiyaya girmesinä izin verilmesi Gagauziyanın çiftçilik mallarının 70% satış çarşısını yok eder.

Bunu GRTya açıkladı Gagauziyanın çiftçilik upravleniyasının baş zaametçisi Andrey DİMİTROGLO. Canabisi söledi, ani “Gagauziya çiftçilik malların 70% satardı Rusiyaya, 20-25% – Belarusiyaya, kalanını da Ukraynaya”.

Bu yıl Gagauziyada bereket büük oldu. Sırada imäk için üzümnär da. Yapılan açıklamalara görä üzümün bereketi, geçän yıllara görä, üç katına kalktı.

Şindi bu malları nereyi sataceklar corbacık başların aklıları ermeer.

BİR CUVAP YAZIN