kurtcu_kiyatlar

15.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 541 KERÄ BAKILMIŞ

Saa olsunnar hem var olsunar

Ukrayinanın Kurçu küüyün “Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezi”n bibliotekası kabletti Akademik Todur ZANETtän büük baaşışları: “Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasına yol (patretlerdä)” hem “ Seçmä yaratmalar. 60 yaşına” kiyatlarını hem da “Ana Sözü” gazetasının sayılarını, angılarını bizä getirdi “Ukrayna Gagauzları Birlii” kurucusu Vasiliy KELİOGLU.

Pek sevindik! Nekadar da ileri gitmesin, zamana görä, tehnologiyalar en ii duygu insan kableder ozaman, açan kendi elinnän açêr kiyadı da sayfa-sayfa okuyêr yonu ya da geçirer gözdän.

Vasiliy KELİOGLU bildirdi, ani bölä baaşış kabledeceklär şkolalarda, neredä üürenerlär gagauz dilini, bibliotekalar (Gagauz kultura merkezi paylaşacek). Üürenicilerä deyni lääzımnı haberlär, annatmalar, şiirlär, dualar yaratmalarınız faydalı olacek.

Saa olsunnar hem var olsunar hepsi, kim kendi halkı için bukadar zaamet eder!

Olga Kulaksız, Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezin direktoru

BİR CUVAP YAZIN