elektricestvo

09.11.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 1119 KERÄ BAKILMIŞ

Şafkın paalarını genä kaldırdılar

Kasım ayın 9-dan beeri Moldovada elektroenergiya paaları kaldırıldı. REDNord kompaniyasının muşterilerinä – 30%, RED Nord-Vest kompaniyasının muşterilerinä – 34%.

NARE kararınnan Moldovanın üülen tarafında şindän sora bit kilovat-saat için 2 ley 16 bani ödemää lääzım olacek.

Moldovanın poyraz tarafında sa bir kilovat-saat 2,23 ley yada 2,33 ley ödemää lääzım olacek.

BİR CUVAP YAZIN